piątek, 29 września, 2023

Szkoła w Bielkówku najwyżej oceniona przez Pomorskie Kuratorium Oświaty

Nakreślili doskonały plan, który skutecznie realizują. To z kolei nie umknęło uwadze tych, którzy sprawują pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem oświaty oraz kształceniem młodzieży na Pomorzu.

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2021/2022 opracowany i wdrożony w Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku uzyskał najwyższą ocenę w kategorii szkół podstawowych w województwie pomorskim.

Pomorskie Kuratorium Oświaty ogłosiło wyniki konkursu „Jesteśmy Razem!” adresowanego do Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program wychowawczo – profilaktyczny dla ZKiW w Bielkówku powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, które zostały opracowane przez zespół nauczycieli, po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole. Placówka aktywnie wspiera uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Zobacz również: