niedziela, 3 marca, 2024

W Kolbudach odbędzie się konferencja dla nauczycieli i rodziców „Autyzm…życie na krawędzi lęku”

Boy sitting on a floor and playing with a rope and toy car

Urząd Gminy Kolbudy, wspólnie z Zespołem Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, organizują konferencję dla nauczycieli i spotkanie dla rodziców pt. „Autyzm… życie na granicy lęku”. Zarówno edukacja, jak i życie codzienne z osobą dotkniętą zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu wymagają specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego podejścia. Dlatego niezwykle ważne jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności, co przekłada się na efektywność pracy z dzieckiem autystycznym, jak również pomaga optymalizować proces nauczania.

Rodzicom dzieci dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz nauczycielom dedykowana jest konferencja „Autyzm… życie na granicy lęku”, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 roku w Sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy. Zapisy przyjmowane będą do 30 maja br. za pośrednictwem poczty elektronicznej autyzm@zkiwbielkowko.pl lub telefonicznie 510 980 158. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W Programie konferencji ujęto m.in. wykłady prowadzone przez specjalistów, którzy na co dzień pracują z dziećmi autystycznymi. Opowiedzą oni o tym jak funkcjonuje uczeń autystyczny w systemie edukacji i jak zbudować z nim relacje pozwalające optymalizować i wspierać proces nauczania dziecka z autyzmem. Będzie również mowa o roli rodzica i nauczyciela w sytuacji diagnozy spektrum autyzmu u ucznia oraz o doświadczeniach rodziców dzieci autystycznych.

Zaburzenia należące do spektrum autyzmu obejmują rozmaite wyzwania rozwojowe w zakresie: porozumiewania się, myślenia, rozwoju społecznego, umiejętności poznawczych, zainteresowań i form aktywności, a także umiejętności motorycznych. Nasilenie poszczególnych trudności w różnych wymiarach spektrum jest znacząco odmienne u poszczególnych osób i może powodować zarówno funkcjonowanie na poziomie głębokiego upośledzenia u jednych, jak i pozwalać na funkcjonowanie całkowicie samodzielne u innych osób, ze słabszym nasileniem objawów.

Partnerami konferencji są: Stowarzyszenie „Nasz Autyzm”, Stowarzyszenie „Świat Autyzmu”, Stowarzyszenie KCE ”Vademecum”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Edukateria”, Wydawnictwa WSiP, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych ORKE.

Zobacz również: