piątek, 29 września, 2023

W Kolbudach powstanie Młodzieżowa Rada Gminy

W skład Młodzieżowych Rad Gminy wchodzą młodzi ludzie, najczęściej uczniowie szkół ponadpodstawowych i starszych klas „podstawówek”. Rady pełnią rolę doradczo-konsultacyjną, a także pośredniczą w kontaktach młodzieży z władzami lokalnymi, stanowiąc niejako reprezentację swojego pokolenia. Prace zmierzające do powołania takiego właśnie organu podjęły władze Gminy Kolbudy.

Urząd Gminy Kolbudy odwiedziła w ostatnich dniach Wioletta Krewniak, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska, która podzieliła się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania Młodzieżowej Rady w Mieście Gdańsku.

– Chcemy w większym stopniu zaangażować młodzież w zadania realizowane przez nasz samorząd – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Młode pokolenie ma wiele ciekawych pomysłów, ale ma też swoje problemy i potrzeby, w rozwiązaniu których chcemy pomagać. Uważam, że taka współpraca przynieść może wiele korzyści obu stronom. W dziedzinie polityki senioralnej stawiani jesteśmy jako wzór w skali kraju. Teraz chcemy jeszcze bardziej zaktywizować młodych mieszkańców naszej gminy. Intencją władz gminy jest, aby Młodzieżowa Rada Gminy Kolbudy została powołana jeszcze w tym roku.

Wymaga to jednak szeregu działań legislacyjno-organizacyjnych: wypracowania szczegółowych zasad współpracy, statutu, a przede wszystkim reguł związanych z wyborem reprezentantów młodzieży, którzy wejdą w skład nowego organu. W tym celu rozpoczęto proces analiz i konsultacji z samorządami, w których z powodzeniem funkcjonują już młodzieżowe rady. Jednym z pozytywnych przykładów w tym zakresie jest Gdańsk.

– Przed kilkoma dniami miałam okazję spotkać się z dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska, z którą rozmawiałyśmy na temat powoływania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz wyzwań jakie towarzyszą tym działaniom – mówi zastępczyni wójta Anita Richert-Kaźmierska. – Przygotowując się do powołania Młodzieżowej Rady w naszej gminie, chcemy korzystać z doświadczenia miast i gmin, które od dłuższego czasu z powodzeniem w takiej formule współpracują z młodymi ludźmi. Sądzę, że nasza inicjatywa spodoba się młodzieży, a uczniowie starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych chętnie włączą się w proces tworzenia, a później merytoryczną pracę Rady. Rada z pewnością pomoże lepiej diagnozować i rozwiązywać problemy oraz zaspokajać potrzeby młodego pokolenia. Z zapałem zabieramy się do pracy.

Dziś trudno wskazać dokładny termin powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kolbudy. Zanim nastąpi jej powołanie konieczne jest precyzyjne określenie ram jej funkcjonowania, a także zasad wyboru reprezentantów młodych mieszkańców gminy. Jak jednak słyszymy, celem władz samorządowych jest utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kolbudy jeszcze w tym roku.

Zobacz również: