czwartek, 30 listopada, 2023

W Kolbudach ruszają wypłaty dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach od 6 października rozpocznie wypłacać dodatek węglowy. Urzędnicy przygotowali zbiorcze listy wypłat dla pozytywnie zweryfikowanych wniosków.

– Pierwsza tura dodatków zostanie przekazana na rachunki bankowe 218 osób na łączną kwotę 645 tysięcy zł w tym tygodniu – informuje kierownik GOPS w Kolbudach Mariusz Ząbek. – Kolejne są zaplanowane na przyszły tydzień.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, od momentu złożenia dokumentów, urzędy mają 60 dni na wypłatę środków. Od 17 sierpnia 2022 roku do 4 października 2022 roku Urząd Gminy Kolbudy przyjął ponad 1300 wniosków osób deklarujących główne źródło ogrzewania zasilane paliwami stałymi w rozumieniu ustawy o dodatku węglowym.

Urząd prowadząc postępowania w pierwszej kolejności weryfikuje poprawność deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przy braku innych dodatkowych okoliczności przyznaje dodatek bez zbędnej zwłoki.

 – Zainteresowanie dodatkiem dla gospodarstw domowych (pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej) jest również bardzo duże – informuje Mariusz Ząbek z GOPS w Kolbudach. – Jak dotąd do urzędu wpłynęły 222 wnioski na kwotę ponad 350 tysięcy zł. Są na bieżąco rozpatrywane.

Jak tylko samorząd otrzyma z budżetu centralnego środki na ten cel, zostaną one przekazane do wnioskodawców, którzy spełniają kryteria.

Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków i konieczność ich wszechstronnego rozpatrzenia urzędnicy zwracają się z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość. Każda sprawa wymaga dopilnowania wielu czynności administracyjnych i finansowych, które są niezbędne do rzetelnej i prawidłowej realizacji zadania. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Zobacz również: