sobota, 2 grudnia, 2023

W szkole w Bielkówku będą uczyć o zmianach klimatu

Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku znalazł się na liście 40 szkół biorących udział w projekcie edukacyjnym „Klimat w szkołach metropolii”, realizowanym na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. W ramach przedsięwzięcia w placówkach oświatowych wybudowane zostaną tzw. zielono-niebieskie inwestycje, przeszkoleni zostaną nauczyciele, a uczniowie zyskają wiedzę na temat działań ograniczających zmiany klimatu. Na edukację proklimatyczną w szkołach metropolii przeznaczona zostanie kwota niemal 3 mln złotych.

Przy szkole w Bielkówku powstać ma niecka retencyjna, która stanowić będzie bazę do realizacji projektu. Jest to niewielkie łagodne zagłębienie terenu, w którym czasowo gromadzi się woda. Może być porośnięte trawą lub obsadzone kompozycją z roślin znoszących czasowe zalewanie i odpornych na suszę. Niecka jest obiektem małej retencji. Umożliwia zatrzymanie i zagospodarowanie wody opadowej w krajobrazie, jednocześnie ją oczyszczając.

– W ramach projektu zostaną przeszkoleni nauczyciele przyrody, biologii i geografii, dostarczony zostanie komplet materiałów dydaktycznych w tym sadzonki i narzędzia, komputer, projektor i mobilny ekran ze statywem – wylicza Martyna Pilas, dyrektor ZKiW w Bielkówku. – Uczniowie wezmą udział w konkursie „Chrońmy środowisko metropolii” oraz w kampanii społecznej mającej na celu informowanie o zmianach klimatu i gwałtownych zjawiskach pogodowych, jak nawalne deszcze czy susze. Przy szkole w ciągu najbliższych dwóch lat powstanie niecka retencyjna. Będzie to miejsce, gdzie dzieci będą mogły podglądać naturę, prowadzić eksperymenty i obserwacje np. cyklu rozwoju żaby czy roślin wodnych.

OMGGS przekonuje, że dzięki realizacji projektu „Klimat w szkołach metropolii” otoczenie szkół stanie się odporne na negatywne skutki zmian klimatu. Przedsięwzięcie pomoże też w podniesieniu świadomości uczniów i rodziców w zakresie zmian klimatu  i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

Uzupełnieniem działań w szkołach będzie kampania społeczna informująca o zmianach klimatu. Przedstawione zostaną również dobre praktyki w zakresie retencjonowania wody.

Projekt potrwa trzy lata. Będzie realizowany w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, we współpracy z partnerem merytorycznym Gdańskie Wodoraz z partnerem zagranicznym International Development Norway.  

W konkursie na najlepsze działania proklimatyczne  złożono 82 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało zaledwie 6 – w tym wniosek OMGGS pn. “Klimat w szkołach metropolii”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało na realizację projektu 2 990 502  zł.

W projekcie „Klimat w szkołach metropolii” bierze udział 40 placówek, zarówno z dużych miast, jak i mniejszych miejscowości.

Zobacz również: