poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Ważne warsztaty dla młodzieży w gminnych szkołach

Kolejny projekt, w którym wezmą udział uczniowie siódmych klas szkół podstawowych Gminy Kolbudy to „NIE TOLERUJĘ PRZEMOCY”. Projekt ten ukierunkowany jest na przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy rówieśniczej i rusza 1 marca. Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki podpisał porozumienie w tej sprawie z Fundacją Mikroakademia reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Radzimską-Kowalik – Prezesa Zarządu Fundacji.

W ramach projektu przewidziano szereg warsztatów dla uczniów i nauczycieli, mających uwrażliwiać i przeciwdziałać zachowaniom przemocowym w szkole i domu.

-Czas pandemii i izolacji przynosi wiele nowych wyzwań w szkołach. Młodzież nie zawsze radzi sobie z emocjami i zdarzają się zachowania agresywne i przemocowe. Projekt wpisuje się w zdiagnozowane w naszych szkołach potrzeby  – mówi wójt Andrzej Chruścicki.

Działania zaplanowane w projekcie obejmują nie tylko udział uczniów w warsztatach, ale także ich zaangażowanie w organizację kampanii społecznej dla swoich kolegów z innych klas oraz powołanie „ambasadorów antyprzemocowych”.

– To ważne, że projekt ma charakter angażujący młodzież, wychodzi poza klasyczne działania szkoleniowo-edukacyjne – mówi zastępczyni wójta Anita Richert-Kaźmierska. – Musimy zdecydowanie przeciwdziałać przemocy rówieśniczej, a podejście w którym organizatorami kampanii społecznych są sami uczniowie wydaje się najbardziej skuteczne i efektywne.

Metodyka przyjęta w projekcie była już testowana przez Fundację Mikroakademia i przynosi znakomite efekty.  Projekt w całości finansowany jest ze środków europejskich EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zobacz również: