piątek, 29 września, 2023

Gmina Pruszcz Gdański ma drugiego wicewójta

foto/fb/Andrzej Chmielewski

Gmina Pruszcz Gdański rozpoczyna Nowy Rok na bogato. Pracę w Urzędzie Gminy właśnie rozpoczął drugi wicewójt. Został nim dotychczasowy radny Andrzej Chmielewski.

Mnogość obowiązków spowodowała, że wójt Magdalena Kołodziejczak podjęła decyzję o zatrudnieniu w urzędzie drugiego zastępcy, który odciąży ją w tematach oświaty, organizacji pozarządowych, spraw społecznych (GOPS), sportu i kultury.

Andrzej Chmielewski jest samorządowcem, radnym od 2018 roku, który w sytuacji, gdy przyjął propozycję objęcia funkcji zastępy wójta, złoży swój mandat. Od kilkunastu lat jest mieszkańcem Straszyna. Jest wieloletnim prezesem stowarzyszenia Dolina Raduni, a także wydawcą i redaktorem lokalnego czasopisma Nasze Miejsce.

Andrzej Chmielewski w skrócie:
Funkcję zastępcy wójta pełni od stycznia 2023 r. W latach 2018 – 2022 był radnym gminy Pruszcz Gdańskim (działał w komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki, komisji bezpieczeństwa, samorządności lokalnej, zdrowia i polityki społecznej oraz komisji budżetu i rozwoju gminy). Z wykształcenia inżynier informatyk. Ukończył studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich. Aktualnie studiuje finanse jednostek samorządowych. Jest uczestnikiem Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego. Żonaty, jedno dziecko.

Zobacz również: