sobota, 2 grudnia, 2023

Gmina Pruszcz Gdański z nagrodą za Park w Wojanowie

foto/UMWP

Rewaloryzacja parku w Wojanowie to przedsięwzięcie, które zdobyło nagrodę w XV edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego. Doceniono także woonerf w Gdyni i ogród w Wielkich Chełmach. Rozstrzygnięcie jury poznaliśmy 22 października 2021 r., a nagrodę i wyróżnienia laureatom wręczył wicemarszałek Leszek Bonna.

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego jest organizowany od 2004 r. Od tamtego czasu nagrodzono i wyróżniono kilkadziesiąt przedsięwzięć, które trwale wpisały się w przestrzeń naszego regionu.

– Kształtowanie przestrzeni publicznych warto rozumieć jako proces, a zmiany, które wprowadzamy, zawsze rozpatrywać w kontekście ich długofalowego efektu. Dorobek piętnastu edycji tego konkursu w najlepszy sposób dowodzi, jak bardzo zmieniło się w tym czasie podejście do problematyki kształtowania przestrzeni publicznych. Mam nadzieję, że kolejne jego edycje będą miały szansę w dalszym ciągu pobudzać nas do refleksji i pozytywnie inspirować – powiedział wicemarszałek Leszek Bonna.

Miejsca przyjazne wszystkim użytkownikom

W tegorocznej edycji zgłoszone zostały przedsięwzięcia ukończone między 1 stycznia 2019 r. a 31 grudnia 2020 r. Komisja konkursowa szczególną rolę przywiązywała do projektów związanych z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatycznych oraz ich dostępnością dla różnych grup użytkowników.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego została przyznana gminie Pruszcz Gdański za rewaloryzację parku podworskiego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym w Wojanowie. W ocenie jury gminę uhonorowano za „wysoką kulturę projektową oraz zastosowanie wyważonych i ograniczonych w formie rozwiązań projektowych, które pozwoliły na wyeksponowanie walorów estetycznych dawnego parku dworskiego”.

W ramach przedsięwzięcia w parku w Wojanowie odtworzono historyczny układ ścieżek, zbudowano drewniany pomost i taras widokowy, przeprowadzono rekultywację stawów, dokonano niezbędnych zabiegów ochronnych roślin, jak również zamontowano nowe ławki, kosze na śmieci i oświetlenie. Co ciekawe, wzdłuż urządzonych ścieżek spacerowych oraz przy niektórych obiektach przyrodniczych położono specjalne głazy oznaczone kodami QR, które umożliwiają pozyskanie informacji dotyczących parku m.in. przez osoby z dysfunkcją wzroku.

– Utworzona infrastruktura zachęca do wypoczynku i swobodnego korzystania przez różne grupy użytkowników, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, takie jak rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami – zaznaczył sekretarz konkursu Konrad Młynarczyk z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Dodatkowo, komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień. Za najlepsze przedsięwzięcie zrealizowane na terenie miast został uznany Woonerf w ulicy Abrahama w Gdyni. W tym przypadku doceniono nie tylko zwiększenie atrakcyjności przestrzeni śródmiejskiej ulicy, ale także poparcie lokalnej społeczności dla tej inwestycji. Jest to bowiem projekt, który mieszkańcy Gdyni zgłosili i wybrali do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Dodatkowo, komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień. Za najlepsze przedsięwzięcie zrealizowane na terenie miast został uznany Woonerf w ulicy Abrahama w Gdyni. W tym przypadku doceniono nie tylko zwiększenie atrakcyjności przestrzeni śródmiejskiej ulicy, ale także poparcie lokalnej społeczności dla tej inwestycji. Jest to bowiem projekt, który mieszkańcy Gdyni zgłosili i wybrali do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Zobacz również: