piątek, 29 września, 2023

Budżet Obywatelski w Pruszczu Gdańskim – ostatnie dni na złożenie wniosku

Do 30 kwietnia 2022 r. Pruszczanie mogą składać swoje projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Do dyspozycji mieszkańców z miejskiej kasy jest 600 tys. zł, a na realizację jednego projektu można przeznaczyć nie więcej niż 150 tys. zł.

Budżet Obywatelski w istotny sposób wzmacnia zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej. Dzięki temu programowi mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na wybór zadań, a lokalne władze wiedzą więcej o ich potrzebach.

Czas zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego to moment, aby powiedzieć głośno, np. nie ma placu zabaw w okolicy i chcielibyśmy go mieć, chcemy więcej zieleni, potrzebujemy parkingu na osiedlu. Wystarczy złożyć wniosek i wskazać potrzeby. 

Wnioski do budżetu można złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański) lub elektronicznie za pomocą formularza znajdującego się na stroniebo.pruszcz-gdanski.pl.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w mieście Pruszcz Gdański przedstawia się następująco:

  • do 30 kwietnia 2022 r. – składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2022.
  • maj/czerwiec/lipiec 2022 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przy współpracy z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego.
  • sierpień 2022 r. – opublikowanie propozycji listy zadań, zatwierdzonych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Promocja budżetu obywatelskiego.
  • 5-19 września 2022 r. – Głosowanie nad listą proponowanych zadań, w tym głosowanie internetowe. W przypadku głosowania korespondencyjnego o przyjęciu karty głosowania decydować będzie data nadania.
  • do 30 września 2022 r. – Przekazanie Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego wyników głosowania.
  • do 7 października 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania.
Zobacz również: