piątek, 22 września, 2023

Ekologiczna i energooszczędna ciepłownia gazowa w Pruszczu Gdańskim

foto/fb/Miasto Pruszcz Gdański

W Pruszczu Gdańskim ruszyła najnowocześniejsza ciepłownia gazowa w Województwie Pomorskim. Zbudowało ją Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o. o. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ciepłownia, zlokalizowana przy ul. 24 marca w Pruszczu Gdańskim, to dwa przylegające do siebie budynki wraz z instalacjami zewnętrznymi. Ciepłownia wyposażona jest w odnawialne źródła energii cieplnej – pięć gazowych pomp oraz akumulatory ciepła. Pompy będą wykorzystywały ciepło pochodzące z systemu wentylacji pomieszczeń, natomiast akumulatory zwiększą efektywność wykorzystania pracujących tu maszyn. Obiekt wkrótce przyłączony będzie do systemu ciepłowniczego miasta oraz do systemu dystrybucyjnego operatora sieci elektroenergetycznej. Generowana energia elektryczna będzie przekazywana do systemu elektroenergetycznego poprzez GPZ w Pruszczu Gdańskim. Inwestycja poprawi efektywność systemu ciepłowniczego. Przyczyni się też do poprawy bezpieczeństwa energetycznego miasta, a także do oszczędności paliw i energii wpływając na jakość powietrza. Jej realizacja wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Obszaru Metropolitalnego GGS.

Zobacz również: