czwartek, 28 września, 2023

Festyn Klimatyczny w Pruszczu Gdańskim już w sobotę

foto/polnocnatv

Już w sobotę pod patronatem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego po raz kolejny odbędzie się wydarzenie edukacyjne, podczas którego będziemy debatować, bawić się i kształtować wspólnie politykę klimatyczną miasta. W tym roku serdecznie zapraszamy wszystkich do Dżungli, której serce 11 września 2021 r. będzie biło w centrum Pruszcza Gdańskiego, na terenie Parku Miejskiego przy ul. Mickiewicza, podczas Festynu Klimatycznego.

Organizacja Festynu Klimatycznego w ramach Dni Energii w Pruszczu Gdańskim to kontynuacja wydarzenia wpisanego w kalendarz imprez miasta, odbywających się od 2018 roku, z przerwą w czasie pandemii. W tym roku wracamy, by wspólnie rozważać nad aktualnie bardzo istotnym zagadnieniem, a mianowicie zmianami klimatu. Zmiany klimatu wywołują ogromne niepożądane skutki w miastach. Przede wszystkim jest to: występowanie cieplejszych i częstszych gorących dni oraz nocy, pojawienie się coraz wyższych opadów wywołujących powodzie czy podtopienia, zmiany w częstości i intensywności burz, występowanie silnego wiatru, wzrost skali i czasu trwania susz. Ponadto w miastach nadmorskich, a Pruszcz Gdański położony jest nieopodal, poważnym problemem jest podnoszenie się poziomu mórz.

Antropogeniczne zmiany klimatu, obok naturalnych procesów, mają największy wpływ na naszą przyszłość. Nie uda nam się całkowicie zapobiec zmianom klimatu, ale możemy mieć wpływ na to, by im zapobiec, a na pewno by je spowolnić i przystosować się do ich skutków.

Podczas wydarzenia zaplanowanego na 11 września 2021 r. (sobota) w godz. 10:00-15:00, skupimy się na tematyce zapobiegania i adaptacji do zmian klimatu. Będziemy starali się opracować szereg działań w celu łagodzenia zmian klimatu, tak aby nie pogłębiały się znacząco. Spotkanie w formie festynu, włączy w te działania lokalną społeczność, dzieci i młodzież ze szkół, lokalnych przedsiębiorców, instytucje zewnętrzne, a także spółki miejskie. Poprzez aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polityki klimatycznej miast, każdy może odczuć społeczną odpowiedzialność za podejmowane decyzje i odpowiednie działania, by osobiście zadbać o elementy ekosystemu miejskiego (klimat, wodę, ziemię, przyrodę). Nie tylko będziemy zwracać uwagę, że problem zmian klimatu istnieje, ale przede wszystkim będziemy pokazywać, co zmieniać na co dzień, by je spowolnić i ostatecznie przygotować się na ich skutki.

Poprzez konstruktywne rozmowy z mieszkańcami, wsparcie merytoryczne urzędników i zaproszonych gości, debaty z młodzieżą, gry i zabawy z dziećmi, kształtować będziemy miejską politykę klimatyczną. Każdy uczestnik wydarzenia może mieć swój wkład w zaproponowane, spisane i podpisane przez władze miasta cele i zadania do realizacji w ramach ograniczenia emisji CO2. W miejscu organizacji imprezy utworzone zostaną 4 strefy związane z 4 żywiołami, tj.: ziemią, powietrzem, ogniem i wodą. Atrakcje w każdej ze stref będą nawiązywały do jednego z żywiołów, a dodatkowe, towarzyszące aktywności pojawią się również na scenie oraz w jej pobliżu. W każdej strefie uczestnicy będą zdobywali znaczki za wykonane zadania, które po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów, będą predysponowały do otrzymania nagród rzeczowych.

Ponadto utworzona zostanie jeszcze jedna strefa – strefa wiedzy – do której zostaną zaproszeni eksperci, tj. doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii, a także pracownicy Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. Udzielą oni merytorycznych informacji w zakresie uzyskania dofinansowań do likwidacji pieców węglowych, a także obowiązujących przepisów dotyczących tzw. uchwały antysmogowej. Zaproszeni przedstawiciele Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej poprowadzą warsztaty edukacyjne propagujące wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji zbiorowej oraz poruszą tematykę elektromobilności.

Z kolei poprzez gry i zabawy dotrzemy z wiedzą do najmłodszych. Nasi milusińscy zdobywać będą nowe informacje poprzez zabawę w każdej ze stref, w której zorganizowane gry i zabawy związane będą ściśle z tematem strefy np. będzie to budowanie ogrodów deszczowych, tworzenie lasów w szkle, rozpoznawanie odgłosów zwierząt i inne ciekawe zadania.

W Festynie Klimatycznym udział wezmą i jednocześnie współorganizować go będą: Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o., gminna spółka „PURUM”, której zadaniem jest odbiór odpadów komunalnych oraz Centrum Kultury i Sportu. Ponadto zaproszeni partnerzy: Stowarzyszenie dla Pustułek i Jerzyków,  Centrum nauki Experyment, Krakowskie Biuro Promocji Kultury, Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Patronat medialny wydarzenia objęła Północna. tv, dzięki której impreza zostanie uwieczniona dla przyszłych pokoleń. Impreza dofinansowana będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dodatkowo podczas całego wydarzenia będzie można skorzystać z Plenerowego Punktu Szczepień przeciw COVID-19, z warsztatów Pierwsza Pomoc z wykorzystaniem fantomu i defibrylatora oraz w Mobilnego Punktu Spisowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Zobacz również: