środa, 27 września, 2023

Kończy się budowa zbiornika retencyjnego i sieci kanalizacji

W Pruszczu Gdańskim trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”. Środki na ten cel pochodzą w przeważającej części z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet Ochrona środowiska.

W maju projekt wszedł w finałową fazę. Po ponad roku prac ziemnych oraz budowaniu kanalizacji deszczowej rozpoczęła się budowa zbiornika retencyjnego.
Będzie on zbudowany ze skrzynek o strukturze plastra miodu, łączonych w pionie i w poziomie w moduły o kształcie prostopadłościanu. Skrzynki umieszczone zostaną w wykopie na nieprzepuszczalnej membranie i na podsypce żwirowej. 

Powstały w ten sposób moduł dodatkowo przykryty zostanie geowłókniną i zasypką żwirową. Całość owinięta zostanie szczelnie membraną i zasypana. Zbiornik o takiej strukturze po wypełnieniu wodą opróżnia się za pośrednictwem rur drenażowych.

Tereny, z których spływać będzie woda do planowanego zbiornika retencyjnego, są atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów szczególnie pod względem lokalizacji. Realizacja tego projektu dodatkowo wzmocni ofertę inwestycyjną Pruszcza Gdańskiego na tym obszarze. Wykonawcą kanalizacji deszczowej oraz zbiornika jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BIMEL Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu wynosi 12 482 620 zł, z czego 8 706 402 zł to środki unijne.

źródło: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Zobacz również: