piątek, 22 września, 2023

Pruszcz Gdański: Stypendia Burmistrza przyznane

foto/pixabay

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, przyznał stypendia za wyniki w nauce,  osiągnięcia sportowe i osiągnięcia artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2020/2021. W tym roku łącznie wpłynęło 384 wnioski. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, z 352 wniosków spełniających wymagania formalne, Komisja pozytywnie oceniła 211 wniosków.

Stypendia zostały przyznane w trzech głównych kategoriach.

za wyniki w nauce, uczniom:

  • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 60 osób,
  • szkół podstawowych kl. VII-VIII – dla 40 osób,
  • szkół ponadpodstawowych – dla 42 osób;

za osiągnięcia sportowe, uczniom:

  • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 37 osób,
  • szkół podstawowych kl. VII-VIII – dla 21 osób,
  • szkół ponadpodstawowych – dla 3 osób;

za osiągnięcia artystyczne, uczniom:

  • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 7 osób,
  • szkół ponadpodstawowych – dla 1 osoby.
Zobacz również: