środa, 29 listopada, 2023

Pruszczańscy policjanci podsumowali 2022 rok na Krajowej Mapie Zagrożeń

Policjanci z powiatu gdańskiego podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2022 roku. W tym okresie otrzymaliśmy 1089 zgłoszeń za pomocą tego interaktywnego narzędzia. Mundurowi weryfikują każdy otrzymany sygnał i zachęcają do odpowiedzialnego korzystania z aplikacji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi istotne narzędzie komunikacji pomiędzy mieszkańcami powiatu gdańskiego a funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz podległych jej komisariatów.

W 2022 roku na mapę powiatu gdańskiego naniesiono  1089 punktów z różnego rodzaju sygnałami. Potwierdzonych zostało 181 zgłoszeń, z czego już wyeliminowano 167. W dalszej weryfikacji jest 5 zgłoszeń, 2 zakwalifikowano jako żart lub pomyłkę, a 898 zagrożeń nie zostało potwierdzonych.

Policjanci weryfikują każde zgłoszenie, a informacje uzyskane za pomocą Mapy stanowią niejednokrotnie ważny sygnał o miejscach, które wymagają częstszego patrolowania oraz podjęcia innych działań zmierzających do polepszenia bezpieczeństwa.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekroczeń prędkości i niezgodnego z przepisami wg zgłaszających parkowania. Z pozostałych kategorii przekazywano m.in. informacje dotyczące spożywania alkoholu i innych substancji odurzających w miejscach publicznych, nielegalnych wysypisk śmieci, czy przebywania osób bezdomnych.

W miejscach wskazanych przez mieszkańców, gdzie kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość, pojawiają się cykliczne kontrole. W wielu takich lokalizacjach pozwoliły one problem wyeliminować – kierowcy, którymi najczęściej byli mieszkańcy najbliższej okolicy,  jeżdżą wolniej i spokojniej.

W przypadku zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania sygnały te były  wielokrotnie potwierdzone przez policjantów i za każdym razem kończyły się interwencjami we wskazanych miejscach. Jednocześnie należy zauważyć, że większa część zgłoszeń dotyczy tego samego problemu, czego przykładem jest kwestia nieprawidłowego parkowania na dużych osiedlach mieszkaniowych. W tym przypadku należy stwierdzić, że problem tkwi w niedostosowanej do oczekiwań mieszkańców ilości miejsc parkingowych wybudowanych na danym osiedlu.

Jednym z przykładów, gdzie wskazanie w KMZB doprowadziło do rozwiązania problemu, jest sprawa zlikwidowania nielegalnego wysypiska śmieci. Sygnał został zweryfikowany przez policjantów, a sprawa przekazana do właściciela terenu – jednostki samorządu terytorialnego. Śmieci zostały uprzątnięte.

Jedną z kategorii w KMZB jest wskazanie przebywania osób bezdomnych. Przypominamy, że korzystając z tego narzędzia, można zasygnalizować miejsce przebywania takich osób i wspomóc działania odpowiednich służb, w tym policji. Będzie to dodatkowe źródło informacji dla instytucji, które zajmują się statutowo takimi przypadkami. Skuteczność działań policyjnych uzależniona jest również od aktywności mieszkańców, dlatego też apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy też nietrzeźwe.

Tego typu wskazań było 3 w roku 2022r. Z pewnością mogą się one przyczynić do zasygnalizowania i zainicjowania pomocy osobom w potrzebie. Oczywiście w sytuacji, która bezpośrednio zagrażałaby życiu lub zdrowiu osób, należy kontaktować się bezpośrednio z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim pod numerem telefonu 47 74 24 222 lub numerem alarmowym 112.

Przypominamy, że policjanci weryfikują każde zgłoszenie i dlatego apelujemy, żeby zaznaczenie na mapie poprzedzić pewnego rodzaju refleksją, gdyż zaangażowani w tę pracę mundurowi w tym czasie nie są w stanie zadziałać tam, gdzie ich pomoc jest potrzebna.

Policjanci przypominają, że KMZB nie służy do zgłaszania interwencji, lecz do wskazania kwestii problemowych, które są weryfikowane w czasie kilku służb – celem określenia, czy jest to incydent, czy sprawa występująca w dłuższym okresie czasu.

Narzędzie ma 27 kategorii zagrożeń, które można zgłaszać i tym samym oferuje każdemu możliwość realnego wpływu na podniesienie bezpieczeństwa.

info/foto/KPP w Pruszczu Gdańskim

Zobacz również: