niedziela, 3 marca, 2024

Pruszczańska komenda policji ma nowego komendanta

Wczoraj odbyła się uroczystość z okazji powołania na stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński wręczył rozkazy personalne mł. insp. Wioletcie Jóźwiak i podinsp. Jackowi Kowalskiemu, którzy pełnili obowiązki na wymienionych stanowiskach.

Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa – także w pomorskim garnizonie policji obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ograniczanymi do minimum. Dlatego też rozkazy powołania na stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim wręczone zostały w małym gronie. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu przez podkom. Marka Silarskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich. Po odczytaniu decyzji personalnych Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkazy o:

– powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim – mł. insp. Wioletcie Jóźwiak, pełniącej dotychczas obowiązki na wymienionym stanowisku,

– powołaniu na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim – podinsp. Jacka Kowalskiego, pełniącego dotychczas obowiązki na wymienionym stanowisku.

info/foto: KPP w Pruszczu Gdańskim

Zobacz również: