wtorek, 28 listopada, 2023

Trwa przebudowa niebezpiecznego układu drogowego w Pruszczu Gdańskim

Trwa przebudowa układu drogowego połączona ze zmianą organizacji ruchu na ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim. Nowe rozwiązanie, o które wnosili też policjanci z Pruszcza Gdańskiego z pewnością poprawi bezpieczeństwo w tej części miasta. Miejsce to było wskazywane jako punkt niebezpieczny w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi istotne narzędzie komunikacji pomiędzy mieszkańcami powiatu gdańskiego a funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz podległych jej komisariatów.

Jednym z punktów, które były zaznaczane jako miejsca niebezpieczne ze względu na niewłaściwą infrastrukturę, czy organizację ruchu był rejon ulic Kopernika, Sienkiewicza i Orzeszkowej w Pruszczu Gdańskim.

Jak zawsze w tego typu przypadkach policjanci zweryfikowali zgłoszenie i wzięli pod uwagę własne obserwacje poparte statystykami zdarzeń drogowych oraz interwencji w opisywanym rejonie miasta.

Po szczegółowych analizach przeprowadzonych wspólnie z zarządcami dróg – Zarządem Dróg Wojewódzkich (ul. Kopernika stanowi część drogi wojewódzkiej nr 226) oraz Gminą Miejską Pruszcz Gdański (zarządca ulic Sienkiewicza i Orzeszkowej) opracowano koncepcję zmiany organizacji ruchu połączonej z przebudową.

Obecnie trwa przebudowa ul. Orzeszkowej i ul. Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza i ul. Beniowskiego.

W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną jezdnie, chodniki, oświetlenie, infrastruktura podziemna. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie też niewątpliwie doświetlenie przejść dla pieszych i ich wyniesienie, wprowadzenie organizacji ruchu polegającej na zmianę części ul. Sienkiewicza i ul. Orzeszkowej w ulice jednokierunkowe.

Zobacz również: