sobota, 2 grudnia, 2023

Zmiany na pruszczańskiej komendzie

2 grudnia odbyła się uroczystość z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński wręczył rozkaz personalny mł. insp. Markowi Laskowskiemu dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się covid-19 – także w pomorskim garnizonie policji obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ograniczanymi do minimum.

Dlatego też rozkaz powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim wręczony został w małym gronie. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu przez asp. Bartosza Raszewskiego, Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Po odczytaniu decyzji personalnych Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkazy o:

– odwołaniu ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim insp. Wioletty Jóźwiak, która w najbliższym czasie przejdzie na zaopatrzenie emerytalne,

– powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim – mł. insp. Markowi Laskowskiemu, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Młodszy inspektor Marek Laskowski służy w Policji od 1994 roku. Przez ostatnie 6 lat pełnił służbę jako Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. We wcześniejszym okresie m.in. nadzorował sposób wyjaśniania skarg i wniosków wpływających do Policji oraz kontrolował jednostki i komórki organizacyjne w garnizonie pomorskim.

Zobacz również: