sobota, 30 września, 2023

Biblioteka w Pszczółkach z grantem na rozwój

Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach pozyskała dofinansowanie w wysokości 100.000 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Biblioteka wdroży projekt pt. „Nowoczesna Biblioteka w Gminie Pszczółki” – co ma być odpowiedzią na Widząc ogromne potrzeby lokalnej społeczności, a także oczekiwania w kwestii działań nieszablonowych, autorskich i innowacyjnych.

Dzięki pozyskanym środkom zostanie przygotowany szereg interesujących aktywności skierowanych do wszystkich mieszkańców, m.in.: szkolenia dla pracowników oraz partnerów, koncert poezji śpiewanej z okazji 11 listopada, nagranie audiobooka przez dzieci i młodzież, warsztaty teatralne prowadzone przez zawodowych aktorów, mikrogranty na inicjatywy kulturalne Mieszkańców Gminy Pszczółki.

Cała inicjatywa ma na celu integrację mieszkańców naszej gminy, co mam nadzieję przełoży się na rozwój aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze. Projekt będzie realizowany w latach na lata 2021-2022. Partnerami projektu są: koła gospodyń wiejskich, gminne jednostki organizacyjne, lokalne NGO.

Zobacz również: