poniedziałek, 15 lipca, 2024

Gmina Pszczółki rozbuduje kolejne drogi

foto/UG Pszczółki

Ważna wiadomość dla mieszkańców ul. Pogodnej w Pszczółkach i ul. Uroczej w Ostrowitem. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg gminnych ul. Pogodnej w Pszczółkach oraz ul. Uroczej w miejscowości Ostrowite. 

Dokumentacja projektowa obejmie: rozbudowę dróg, budowę odwodnienia, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego oraz dodatkowo dla ul. Uroczej w miejscowości Ostrowite (obręb Skowarcz): budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej.

Wykonawcą projektu będzie firma NEOX sp. z o.o.
Projekt rozbudowy będzie wykonany w trybie „Zgody na realizację inwestycji drogowej – ZRID”.
Projekt zostanie zrealizowany do końca stycznia 2023 roku.

Zobacz również: