niedziela, 14 lipca, 2024

Gminy z powiatu gdańskiego jeszcze przyjmują zgłoszenia zapotrzebowania na wegiel

W części gmin powiatu gdańskiego jeszcze przyjmowane są zgłoszenia zapotrzebowania węgla. Sprawdziliśmy gdzie, do kiedy i jak można się zgłaszać.

Zgodnie z projektem ustawy zakupu węgla na warunkach preferencyjnych będzie mogła dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym* (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Szacuje się, że 1 tona węgla będzie kosztować 2 000 zł i do końca tego roku tj. do 31.12.2022 r. jedno gospodarstwo będzie mogło zakupić 1,5 tony i w roku kolejnym 1,5 tony węgla na warunkach preferencyjnych.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Gmina Pruszcz Gdański

Zapotrzebowanie można również składać w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu (Juszkowo ul. Zakątek 1) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: wegiel@pruszczgdanski.pl do dnia 4 listopada 2022 roku.

Gmina Pszczółki

Osoba, która jest zainteresowana kupnem paliwa z planowanej przez gminę Pszczółki dystrybucji, powinna zgłosić zapotrzebowanie na zakup węgla frakcji groszek, orzech lub miał w ilości do 1,5 tony na rok 2022 najpóźniej do dnia 7 listopada 2022 r.

Elektronicznie – na adres: wegiel@pszczolki.pl

Telefonicznie – pod numerem telefonu: 505 527 084 (od środy 02.11.2022r.)

Osobiście – w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18

Gmina Kolbudy

Gospodarstwo domowe,  które spełnia warunki  uprawniające do dodatku  węglowego z terenu Gminy Kolbudy i  jest zainteresowane zakupem węgla na preferencyjnych warunkach, może zgłosić zapotrzebowanie elektronicznie na adres wegiel@kolbudy.pl bądź pisemnie w Urzędzie Gminy Kolbudy, w godzinach pracy urzędu, do  dnia 4 listopada 2022 r.


Zobacz również: