piątek, 29 września, 2023

Kolejne pieniądze dla gminy Pszczółki i ambitny plan inwestycyjny na rok 2022

foto/UG Pszczółki

Budżet Gminy Pszczółki na 2022 rok został znowelizowany. Kwota w rubryce inwestycje wzrosła do ponad 7 mln zł – na łącznie 42 inwestycje.

Na poniedziałkowej sesji Rady Gminy Pszczółki radni m.in. jednogłośnie zaktualizowali budżet na 2022 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Wprowadzono do budżetu ponad 1.500.000 zł pozyskanych środków z unijnego projektu „Na Start” oraz programu „Cyfrowa Gmina” Obecny budżet na 2022 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku zgodnie z uchwałą składu orzekającego z dnia 27.01.2022 r.

Władze gminy mają bardzo ambitny plan na rozpoczynający się rok. Do najważniejszych inwestycji możemy zaliczyć: modernizację hydroforni w Pszczółkach, budowę Skate Parku w Parku Lipowym w Pszczółkach, budowę Świetlicy Wiejskiej w Ostrowitem, wykonanie dokumentacji projektowa budowy nowej szkoły w Różynach oraz dokumentacji projektowych przebudowy dróg: Wspólnej i Pogodnej w Pszczółkach, dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej, dokumentacji przebudowy ul. Modrzewiowej w Skowarczu, dokumentacji projektowej przebudowy ul. Uroczej w Ostrowite wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej, dokumentacji budowy oświetlenia:- ul. Klimatycznej w Skowarczu- ul. Przemysłowej pom. Pszczółkami, a Ostrowite – ul. Cichej w Kolniku – płyty boiska i bieżni wraz z monitoringiem stadionu im. 700-lecia Pszczółek, dokumentacji budowy boiska dla dzieci w Żelisławkach, pilotażowe farmy fotowoltaiczne na hydroforni i oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, rozbudowę kanalizacji sanitarnej montaż zasuw wodociągowych i hydrantów w Pszczółkach, Kolniku i Rębielczu, realizację Narodowego Programu Czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach, realizacja projektu edukacyjnego „Na Start” dla dzieci w Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach, zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach.

Warto dodać, że niebawem gminny budżet oraz WPF dostanie dalszy „zastrzyk gotówki” – będzie to 8 milionów złotych promesy inwestycyjnej BGK – wspieramy rozwój firm ze środków Programu Inwestycji Strategicznych na poprawę gospodarki wodno-ściekowej.

Zobacz również: