poniedziałek, 15 lipca, 2024

Nowy wóz strażacki trafił do OSP Pszczółki

foto/ FB/Maciej Urbanek – wójt Gminy Pszczółki

W niedzielę nastąpiło uroczyste powitanie nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego w remizie OSP Pszczółki. To najnowocześniejszy pojazd ratowniczo-gaśniczy, którego wyposażenie obejmuje m.in. zbiornik wody o pojemności 7000 litrów oraz 700 litrów środka pianotwórczego, dwuzakresową pompę pożarniczą, dwa działka wodno-pianowe oraz maszt oświetleniowy. I ma również urokliwą nazwę – Pszczółka.

W tej ważnej dla lokalnej społeczności chwili byli obecni: wicestarosta Powiatu Gdańskiego Pani Marzena Biernacka, Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Pan Bogdan Dombrowski, radny Powiatu Gdańskiego Pan Jarosław Juchniewicz, radni Gminy Pszczółki, sołtysi, moja zacna Poprzedniczka Pani Hanna Brejwo, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, darczyńcy, harcerze z 33 WDH im. HBOS „Baszta„. Pszczółkę witali także licznie zgromadzeni Mieszkańcy Gminy Pszczółki.

Wóz strażacki miał aż 5 źródeł finansowania, kosztował też wiele godzin negocjacji, wypełniania dokumentów i załatwiania formalności. Najwyższa kwota dofinansowania została przekazana w formie dotacji z budżetu Gminy Pszczółki w wysokości ponad połowy wartości samochodu. Pozostałe źródła finansowania pojazdu to dotacje z: Powiatu Gdańskiego, Skarbu Państwa, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków przekazanych od lokalnych darczyńców.

Pszczółka posłuży wiele lat, a lokalna społeczność może się czuć bezpieczniej.

Zobacz również: