wtorek, 26 września, 2023

Stan pogotowia przeciwpowodziowego w powiecie gdańskim

foto/fb Gmina Cedry Wielkie, Gmina Suchy Dąb

Intensywne roztopy spowodowały, że znacznie przybyło wody w Wiśle. Jej poziom – na wodowskazie Gdańska Głowa – osiągnął stan ostrzegawczy, a wczoraj starosta gdański ogłosił na terenie całego powiatu gdańskiego stan pogotowia przeciwpowodziowego. 

– Dzięki kamerom zainstalowanym w Kiezmarku i Leszkowach mamy możliwość bieżącego monitoringu stanu Wisły. Poziom wody jest zróżnicowany. Na przestrzeni trzech dni potrafi opaść albo przybrać o około 30 centymetrów. W związku z przekroczonym stanem ostrzegawczym apelujemy o nie wchodzenie na obszar międzywala rzeki Wisły oraz zachowanie szczególnej ostrożności w czasie spacerów i korzystania z tras rowerowych na koronie i wzdłuż podstawy wału wiślanego – apeluje wójt Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie. – Zgodnie z procedurami dokonano również przeglądu wszystkich elementów mających wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Poziom wody na Wiśle na całym jej biegu kształtuje się na poziomie górnej granicy stanów wysokich, a na niektórych wodowskazach czasowo przekracza stany ostrzegawcze.– Za pomocą systemu powiadamiania zostały wysłane ostrzeżenia przez nasz urząd oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom przebywającym na naszym terenie. Na szczęście na podstawie obecnych prognoz sytuacja kształtuje się bezpieczniej – dodaje Janusz Goliński. Z podobnym zagrożeniem ma do czynienia Gmina Suchy Dąb.- W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Wiśle proszę o zachowanie ostrożności w rejonie wałów i nie wchodzenie na tereny międzywala i koronę wałów – prosi wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król – Na bieżąco monitorujemy stan rzeki Wisły z pomocą OSP w Suchym Dębie. 

Zobacz również: