piątek, 22 września, 2023

Powiat gdański: Będzie kasa na zabytki!

foto/powiat gdański

Do dnia 30 września 2021 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego.

Do rozdysponowania jest 200 000 złotych. O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku określonego ustawą. 

Zobacz również: