czwartek, 28 września, 2023

Powiat gdański: Nowe drogi, chodniki i parkingi za unijne dotacje

foto/ Michał Antczak

W maju 2021 roku zakończyła się realizacja ostatniego zadania inwestycyjnego w projekcie pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, który dofinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcia podjęło się wspólnie 5 samorządów: Gmina Miejska Pruszcz Gdański (Lider), Gmina Wiejska Pruszcz Gdański, Gmina Pszczółki, Gmina Trąbki Wielkie oraz Powiat Gdański. Projekt zakładał budowę 3 węzłów transportowych na terenie powiatu gdańskiego, obejmujących budowę i przebudowę infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych). W ramach projektu wykonano 23 zadania inwestycyjne, z czego 4 na terenie naszej gminy, tj:- budowa ul. Rataja w Rusocinie;- budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 226 na odcinku Wojanowo – Świńcz – Jagatowo wraz z oświetleniem;- zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Cieplewie poprzez budowę parkingów: rowerowego i samochodowego oraz budowę zatoki autobusowej, drogi dojazdowej, oświetlenia;- budowa trasy rowerowej Juszkowo – Pruszcz Gdański.

Zobacz również: