środa, 7 czerwca, 2023

Ruszył nowy program społeczny w powiecie gdańskim

Powiat gdański realizuje projekt „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w Powiecie Gdańskim” na rzecz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności oraz rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Projekt ukierunkowany jest na wsparcie trudnych przypadków życiowych, mobilizację uczestników oraz udzielenie kompleksowego oparcia psychicznego, społecznego i profilaktycznego.

Wartość projektu wynosi 1 839 009,64 zł, z czego unijne dofinansowanie to 1 563 158,19 zł, a wkład własny wynosi 275 851,45 zł. Projekt jest realizowany od 01.01.2021r. do 30.06.2023r. Liderem projektu jest powiat gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim a partnerami są Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS Partner oraz Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła.

Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie katalogu spersonalizowanych usług społecznych dla min. 100 uczestników z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: dzieci 0-6 lat, 7-11 lat oraz młodzieży 12-21 lat doświadczających licznych traum, stresu pourazowego oraz pogłębiających się napięć prowadzących do zaburzeń psychospołecznych, zdrowotnych i psychicznych. W projekcie przewidziano wsparcie profilaktyczne dla rodzin, dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, szczególnie z rozpoznaniem zaburzeń zachowania i emocji, w formie usług wsparcia psychoterapeutycznego, psychospołecznego, których celem jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny. Usługi wsparcia rodziny będą świadczone na rzecz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności oraz rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Projekt ukierunkowany jest na wsparcie trudnych przypadków życiowych, mobilizację uczestników oraz udzielenie kompleksowego oparcia psychicznego, społecznego i profilaktycznego. 

Działania: min. 100 Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, wsparcie środowiskowe, kompleksowa oferta wsparcia rodziny  w ramach Psychotraumatologicznej Poradni Rodzinnej – pogłębiona diagnoza, usługi psychologiczne, terapeutyczne, psychiatryczne, profilaktyczne, obywatelskie, mediacyjne, psychospołeczne i rozwojowe. Dodatkowo dla 12 osób wsparcie pogłębione, 10 miesięczne w specjalistycznej Placówce wsparcia dziennego, która powstanie w zaadoptowanych pomieszczeniach dotychczasowego internatu szkolnego w Rusocinie.

Osoba do kontaktu w spr. rekrutacji:

P. Sylwia Szymczyk

tel. (58) 773 20 85

Jeśli podoba się Państwu nasza twórczość, możecie wesprzeć nas i postawić nam kawę TU

Zobacz również: