czwartek, 13 czerwca, 2024

Są kolejne pieniądze dla powiatu gdańskiego

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim otrzymał dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Starosta powiatu gdańskiego Marian Cichon wraz z Wojewodą Pomorskim podpisał umowę na 2 945 000 zł na realizację projektu.

Mowa o projekcie: Scalanie gruntów, w ramach poddziałania. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Zobacz również: