niedziela, 14 lipca, 2024

Gmina Trąbki Wielkie wspiera organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol podpisał umowy na realizację zadań publicznych z zakresu inicjatyw kulturalnych, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Fundacja KIWI zrealizuje projekt „Złote ręce”, Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zorganizuje XIV Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w Szachach, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga otrzymało wsparcie na projekt „Wznieść serca nad zło”, UKS Kosynier na „Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym”, Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska na „Fabrykę Świętego Mikołaja”, Fundacja FOSA na „Senior Cafe 2022 – tym razem Postołowo” a Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy LEO otrzymał dofinansowanie na „Turnieje tenisowe dla dzieci”.

Zobacz również: