poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Spore zmiany w szkołach gminy Trąbki Wielkie

foto. UG Trąbki Wielkie

1 września 2021 szkoły w gminie Trąbki Wielkie rozpoczęły nowy rok szkolny 2021/2022. Początek tego roku szkolnego z kilku powodów był wyjątkowy. Wszystko z powodu zmian kadrowych w tamtejszych placówkach oświatowych.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol podziękował Marii Sautycz za pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie w roku szkolnym 2020/2021. Jednocześnie powitał Wiesławę Niedzielską, która powróciła na stanowisko dyrektora tamtejszej szkoły.

Zmiany zaszły także w Sobowidzu. Ze szkoły im. Tadeusza Kościuszki odeszła dotychczasowa dyrektor Bożena Dajnowska, która kierowała placówką w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021, za co otrzymała podziękowania od Wójta Błażeja Konkola.

W nowym roku szkolnym, do dnia 28 lutego 2022 roku, obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu będzie pełnić Maria Maćkowska – Zarzycka.

Z dniem 1 września 2021 Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie przekształciła się w Zespół Szkolno – Przedszkolny, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie i Przedszkole Publiczne w Mierzeszynie. Funkcję dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mierzeszynie do 31 sierpnia 2024 roku pełni Bogdan Skiba.

Wielka radość towarzyszyła również uczniom Szkoły Podstawowej w Trąbach Wielkich, która w sierpniu cieszyła się z wzbogacenia pracowni informatycznej o 16 nowych laptopów. Jest to nagroda dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastyczno-cyfrowego dla szkół „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”. Wójt Błażej Konkol i Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, korzystając z okazji podziękowali i pogratulowali grupie uczniów, którzy pod przewodnictwem nauczycielki informatyki – Bogusławy Stykuć, osiągnęli ten sukces i zdobyli dla swojej szkoły nowy sprzęt.

Z dniem 1 września 2021 placówki trąbkowskie zmieniły adresy swoich siedzib.

Aktualne adresy to: Szkoła im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 2, 83-034 Trąbki Wielkie

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 19, 83-034 Trąbki Wielkie

W Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Kłodawie nie zaszły żadne zmiany organizacyjno – strukturalne.

Zobacz również: