poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Będzie kanalizacja w Godziszewie

Mieszkańcy Godziszewa mogą się cieszyć. Podpisano umowę dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo w systemie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. Podpisy na umowie złożyli burmistrz Skarszew Jacek Pauli i prezes koszalińskiej spółki ARTEX Sławomir Nowosadko, która zrealizuje zadanie. W tym roku zostanie wykonany projekt, a budowa zakończy się do marca 2023 roku – to pierwszy etap robót związanych z wykonaniem kanalizacji w Godziszewie. Na inwestycję gmina Skarszewy pozyskał dofinansowanie unijne – blisko 2 mln złotych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.- Podpisanie tej umowy po raz kolejny pokazuje, iż działamy konsekwentnie na rzecz budowy kanalizacji i dbania środowisko naturalne w naszych sołectwach. Wcześniej zadbaliśmy o to w Więckowach, dziś w Godziszewie, a już za kilka dni podpiszemy podobną umowę dotycząca Bączka, a myślimy też o tego typu inwestycjach w Szczodrowie czy Pogódkach – powiedział burmistrz Skarszew Jacek Pauli.Przy podpisaniu umowy obecne były radna Anna Latoszewska oraz sołtys Godziewa Edwarda Rekowska, które bardzo zabiegały o tę inwestycję.- Budowa sieci w znaczącym stopniu zabezpieczy potrzeby mieszkańców czekających na podłączenie do kanalizacji – powiedziała radna Anna Latoszewska.- Czekaliśmy na to wiele lat i cieszymy się, że pan burmistrz doprowadził do tego, iż ten pierwszy etap prac będzie realizowany– dodała sołtys Edwarda Rekowska.

info/foto/fb/skarszewy

Zobacz również: