poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Nowa kładka nad Wietcisą w Skarszewach

Nad rzeką Wietcisa w Skarszewach trwają prace związane z budową nowej kładki, łączącej ul. Wodną i ul. Sobieskiego. Nowe podpory kładki zlokalizowane zostały na lądzie, a sama kładka będzie przywieziona w całości.

Dodajmy, że na podporach usytuowane będą także latarnie oświetleniowe. Wymiana jest niezbędna – na starej kładce widoczne były korozja nośnych elementów stalowych pomostu oraz ubytki elementów betonowych. To część robót dotyczących rozbudowy, przebudowy i odtworzenia infrastruktury ulic: Grobla Mickiewicza, Sobieskiego i Wodna.

Zakres robót, które będą wykonane w ramach inwestycji to między innymi: przebudowa dróg gminnych wraz ze zjazdami, przebudowa istniejących oraz budowa nowych chodników, budowa nowej kładki dla pieszych nad Wietcisą, przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, budowa przepompowni ścieków, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci teletechnicznej, rozbiórka budynku mieszkalnego (w ruinie, niezamieszkałego) i 2 budynków gospodarczych.

Planowany termin zakończenia prac to wiosna br.

Wszystko odbywa się w ramach projektu „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz również: