piątek, 22 września, 2023

Skarszewy dostaną pieniądze na pomoc osobom niepełnosprawnym

foto/www.skarszewy.pl

Gmina Skarszewy otrzyma dofinansowanie w wysokości 75.629 złotych na pomoc osobom niepełnosprawnym. Gmina  przystąpiła do rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wyparcia Osób Niepełnosprawnych. 

W ramach programu Gmina będzie realizowała Moduł I tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Świadczenia mają na celu odciążenie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z określonymi orzeczeniami oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach realizacji programu maksymalna ilość wsparcia to 240 godzin do końca roku. Przewiduje się, iż z programu skorzysta 11 osób, na rzecz których zostanie przepracowanych łącznie 2472 godzin. 

Zobacz również: