niedziela, 26 maja, 2024

O integracji migrantów w powiecie starogardzkim

W Powiecie starogardzkim partnerzy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), pracowali nad kolejnymi zagadnieniami dotyczącymi Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Tym razem skupiliśmy się na wsparciu integracji społeczno-gospodarczej imigrantów.

Przygotowanie strategii jest niezbędne, aby móc sięgnąć po unijne dofinansowanie. Liderem projektu jest Powiat Starogardzki, a partnerami: Miasto Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Bobowo oraz Gmina Zblewo.

 Jednym z ważnych elementów przygotowywanej strategii jest wsparcie adaptacji oraz prowadzenie kompleksowej polityki integracyjnej imigrantów, w tym uchodźców – podkreśla wicestarosta Patryk Gabriel.

– Zależy nam na stworzeniu szerokiej oferty form pomocy dostosowanej do konkretnych potrzeb uczestników projektu, stąd też prowadzimy przykładowo konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Trzeba wiedzieć, że realizacja przedsięwzięcia ma doprowadzić do podniesienia kompetencji imigrantów, zarówno językowych, jak i kulturowych, społecznych, czy zawodowych. Zależy nam na prowadzeniu kompleksowej polityki integracyjnej – podkreśla wicestarosta Patryk Gabriel.

Wśród przykładowych działań, które są brane pod uwagę, należy wymienić m.in. szerokie upowszechnienie wśród imigrantów informacji o usługach publicznych i specjalistycznych oraz pomoc w wykonywaniu czynności formalnych z nimi związanych, podniesienie kompetencji językowych poprzez organizację specjalistycznych kursów języka polskiego, a także prowadzenie działań w zakresie edukacji, kultury i pomocy społecznej. Chodzi o skuteczną i trwałą integrację imigrantów z grupą rówieśniczą oraz społecznością lokalną. W planach jest także wsparcie specjalistyczne, w tym prawne, psychologiczne i psychiatryczne oraz aktywizacja zawodowa i nabycie niezbędnych kwalifikacji i kompetencji umożliwiających wejścia na rynek pracy.

W ramach prac nad strategią MOF stworzone zostały również dwa rodzaje ankiet, które są adresowane do imigrantów. Pierwsza z nich dotyczy dzieci i w oparciu o nią ma powstać oferta zajęć dla dzieci z Ukrainy, by mogły w Polsce dalej rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Druga ankieta skierowana jest do osób dorosłych i dotyczy kwestii zawodowych. W najbliższym czasie ankiety te trafią do adresatów.

Autor/foto/Ewa Macholla – Jacewicz

Zobacz również: