niedziela, 3 marca, 2024

Parking przed Kociewskim Centrum Zdrowia gotowy

Przed wyznaczonym terminem zakończyły się roboty budowlane związane z utworzeniem dodatkowych miejsc parkingowych przy Kociewskim Centrum Zdrowia. To bardzo dobra wiadomość dla osób korzystających z usług placówki.

Nie z początkiem września, jak wstępnie zakładano, a już teraz można korzystać z dodatkowych miejsc parkingowych niedaleko wejścia głównego do starogardzkiego szpitala.

Przebudową części parkingu przy Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim do dyspozycji dla klientów szpitala zajmowała się firma DAWICOM Sp. z o.o. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie robót ziemnych, przygotowanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie niezbędnych elementów ulic oraz robót wykończeniowych, zainstalowanie oświetlenia terenu oraz wykonanie sanitarki deszczowej. Inspektorem nadzoru inwestorskiego przy inwestycji był Łukasz Wroński, reprezentujący firmę „Projektowanie i Nadzory Budowlane Łukasz Wroński”, a z ramienia Starostwa Powiatowego prace nadzorowała Daria Laser z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich.

Dziś możemy zakomunikować, że docelowo powstały 23 miejsca parkingowe. – -W Kociewskim Centrum Zdrowia od kilku lat prowadzimy wielki projekt przebudowy tej placówki, ale również staramy się na bieżąco usprawniać działanie placówki – zauważa wicestarosta Patryk Gabriel. – Od jakiegoś czasu osoby korzystające z usług starogardzkiego szpitala skarżyły się na parking, którego część nie była utwardzona. Uznaliśmy, że jest to inwestycja, którą należy niezwłocznie zrealizować.

Autor/foto/ Ewa Macholla – Jacewicz

Zobacz również: