wtorek, 26 września, 2023

Pomorska Szkoła Wyższa uruchamia nowe kierunki

foto/Ewa Macholla – Jacewicz

W styczniu w starostwie powiatowym w Starogardzie Gdańskim podpisano w ramach Rady Interesariuszy porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Pomorską Szkołą Wyższą. Teraz widać pierwsze efekty wspólnych działań.

W siedzibie uczelni odbyło się spotkanie, na którym władze uczelni na czele z rektorem Jakubem Kuflem opowiedziały o najbliższych planach.

– Zamierzamy wzmocnić elementy specjalizacyjne w zakresie mediacji i zarządzania w administracji – przyznaje Jakub Kufel – Chcemy również rozwijać się naukowo, organizując konferencje i sympozja naukowe. Reagujemy na sytuację w Ukrainie, dlatego z myślą o obywatelach Ukrainy postanowiliśmy uruchomić lektorat z języka polskiego.

Rada Interesariuszy, która została powołana, ma m.in. za zadanie opiniowanie programu oraz jakości kształcenia. Kierunki, które oferuje uczelnia, są kierunkami praktycznymi i władzom PSW zależy na tym, by je upraktycznić poprzez rozszerzenie wachlarza praktyk studenckich. Do współpracy uczelnia zaprosiła m.in. Powiat Starogardzki, Powiatowy Urząd Pracy, Areszt Śledczy, Kociewskie Centrum Zdrowia, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców oraz Polpharmę.

Plany uczelni wysoko ocenia obecny na spotkaniu wicestarosta Patryk Gabriel, który zadeklarował wsparcie przy organizacji chociażby wydarzeń naukowych, a także współpracę przy tworzeniu nowych kierunków studiów.

Jak zdradził rektor Kufel, uczelnia przygotowuje się do uruchomienia dwóch nowych kierunków – administracji II stopnia oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Stosowny wniosek został złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obecnie PSW oferuje studia I stopnia z zakresu pedagogiki, logistyki oraz administracji, a także studia podyplomowe skierowane głównie do nauczycieli – etykę i zarządzanie oświatą.

– Cały czas uwzględniamy potrzeby rynku i myślimy też o otworzeniu dodatkowych kierunków, takich jak zarządzanie oraz psychologia – dodaje rektor.

Przypomnijmy, że porozumienie w ramach Rady Interesariuszy zakłada:

– udział we wspólnych programach badawczych,

– współpracę przy organizacji tematycznych konferencji i seminariów naukowych,

– publikację opracowań i analiz w materiałach pokonferencyjnych,

– współpracę przy tworzeniu programów nauczania, nowych kierunków studiów

i specjalności oraz przedmiotów fakultatywnych w ramach kierunku studiów,

– wymianę doświadczeń poprzez wspólne spotkania w ramach Rady Interesariuszy,

– inicjowanie działań prowadzących do zorganizowania i przeprowadzania zawodowych praktyk studenckich dla studentów

– organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.

Strony podpisały również porozumienie w sprawie przyjęcia studentów #PSW na praktykę. Dotyczy to studiów na poziomie I oraz II stopnia.

Autor/Ewa Macholla – Jacewicz

Zobacz również: