sobota, 2 grudnia, 2023

Zarząd powiatu starogardzkiego wyłonił nowych dyrektorów pięciu placówek oświatowych

Posiedzenie Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 14 lipca miało niecodzienny przebieg. Wręczone zostały akty powierzenia stanowisk dyrektorom pięciu placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starogardzki.

Posiedzenie Zarządu Powiatu miało niecodzienny charakter.

Wcześniej ogłoszone zostały konkursy na dyrektorów:

  • I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim
  • Technikum w Owidzu
  • Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie
  • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie
  • Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Starogardzie Gdańskim

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu starosta Kazimierz Chyła wręczył akty powierzenia Pani Wiesławie Górskiej, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Pani Marzenie Waśkowskiej, dyrektor Technikum w Owidzu, Panu Alfredowi Portee, dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie, Pani Małgorzacie Suchockiej, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie oraz Panu Tomaszowi Janowiczowi, dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Starogardzie Gd. Stanowiska zostały powierzone dyrektorom na kolejną kadencję, która trwa 5 lat.

Autor/foto/Ewa Macholla – Jacewicz

Zobacz również: