sobota, 2 grudnia, 2023

Pruszcz Gdański: Opłaty za śmieci w górę, przedsiębiorcy z ulgami.

foto/archiwum Północna.TV

Podczas sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański podjęto kilka istotnych uchwał. Wśród nich znalazły się te dotyczące podwyżki opłat za śmieci i zwolnienia z opłat dla przedsiębiorców. Radni przeznaczyli także 2 miliony złotych na rozbudowę cmentarza komunalnego.

Radni podjęli uchwałę o zwolnieniu przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną(punkty sprzedaży na terenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański) z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na rok 2021 a także zwrotu części tej opłaty.

Radni głosowali także nad uchwalą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki tejże wnoszonej przez mieszkańców. W związku z podniesieniem cen odbioru odpadów przez wysypisko w Szadółkach, koniecznym dla zbilansowania całego systemu było podniesienie opłaty dla mieszkańców o średnio 11gr/m2 przy zachowaniu obecnych metod naliczania. Opłaty nadal będą naliczane od m2 powierzchni z zachowaniem możliwości stawek indywidualnych dla gospodarstw jedno-, dwuosobowych w jedno i wielorodzinnych nieruchomościach. W tym przypadku ceny wzrosną o 3, 4, 5 zł miesięcznie. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2021 roku.

Radni zdecydowali również o przeznaczeniu 2 mln złotych na rozbudowę cmentarza komunalnego, wsparciu w wysokości 308 956,80 zł stanowiącej 32 proc. kwoty wartości dla starostwa powiatowego na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

Zobacz również: