niedziela, 26 maja, 2024

Pruszczańscy policjanci podsumowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa za 2020 rok

foto/KPP w Pruszczu Gdańskim

Policjanci z powiatu gdańskiego podsumowali kolejny rok funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2020 roku funkcjonariusze otrzymali 777 zgłoszeń za pomocą tego interaktywnego narzędzia. Mundurowi weryfikują każdy otrzymany sygnał i zachęcają do odpowiedzialnego korzystania z aplikacji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi istotne narzędzie komunikacji pomiędzy mieszkańcami powiatu gdańskiego a funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz podległych jej komisariatów.

W 2020 roku na mapę powiatu gdańskiego naniesiono  777  punktów z różnego rodzaju sygnałami. Potwierdzonych zostało 145 zgłoszeń, do innych instytucji, względem właściwości rzeczowej, przekazano 35 zgłoszeń, a 557 zagrożeń nie zostało potwierdzonych. Wyeliminowano 39 problemów a, gwoli ścisłości, 1 zgłoszenie zostało zakwalifikowane jako pomyłka.

Policjanci weryfikują każde zgłoszenie, a informacje uzyskane za pomocą Mapy stanowią niejednokrotnie ważny sygnał o miejscach, które wymagają częstszego patrolowania oraz podjęcia innych działań zmierzających do polepszenia bezpieczeństwa.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekroczeń prędkości, nieprawidłowej, według zgłaszających, organizacji ruchu oraz niezgodnego z przepisami parkowania. Z pozostałych kategorii przekazywano m.in. informacje dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz grupowania się młodzieży.

Informacji dotyczących przekroczeń prędkości było 442, z czego mundurowi potwierdzili 107. W miejscach wskazanych przez mieszkańców, gdzie kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość, pojawiają się cykliczne kontrole. W kilkudziesięciu takich lokalizacjach pozwoliły one problem wyeliminować – kierowcy, którymi najczęściej byli mieszkańcy najbliższej okolicy,  jeżdżą wolniej i spokojniej.

36 zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Sygnały te były potwierdzone przez policjantów i za każdym razem kończyły się interwencjami we wskazanych miejscach. Jednocześnie należy zauważyć, że większa część zgłoszeń dotyczy tego samego problemu, czego przykładem jest kwestia nieprawidłowego parkowania na dużych osiedlach mieszkaniowych. W tym przypadku należy stwierdzić, że problem tkwi w niedostosowanej do oczekiwań mieszkańców ilości miejsc parkingowych wybudowanych na danym osiedlu.

Policjanci weryfikują wszystkie otrzymane sygnały, co z pewnością powoduje, że dany problem się nie rozrasta. Możliwość zgłaszania różnego rodzaju naruszeń przepisów wpływa na wzrost poczucia odpowiedzialności za rejon naszego zamieszkania czy pracy i daje możliwość realnego oddziaływania na przeciwdziałanie niepokojącym zjawiskom.

Policjanci przypominają, że KMZB nie służy do zgłaszania interwencji, lecz do wskazania kwestii problemowych, które są weryfikowane w czasie kilku służb – celem określenia, czy jest to incydent, czy sprawa występująca w dłuższym okresie czasu.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że każde „kliknięcie” niesie za sobą reakcję stróżów prawa i dlatego policjanci proszą o rozważne i przemyślane korzystanie z programu.

info/foto: KPP w Pruszczu Gdańskim

Zobacz również: