sobota, 30 września, 2023

AWFiS Gdańsk pomoże uchodźcom z Ukrainy

Mając na względzie działania podejmowane przez Federację Rosyjską wobec Ukrainy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku podjęła działania dedykowane społecznościom akademickim okupowanego kraju a także kandydatom na studia, dając możliwość podjęcia, kontynuowania nauki oraz zapewnienia wsparcia kadrze dydaktycznej w pracy zawodowej.
AWFiS Gdańsk pomoże w następującym zakresie:
– zapisy na bezpłatny kurs języka polskiego dla kandydatów na studia i
studentów, który pozwoli szybciej odnaleźć się w Polsce w tej trudnej sytuacji. Kurs rozpocznie się w połowie marca, zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu. Tematyka zajęć będzie skupiać się na słownictwie związanym z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych oraz załatwianiem spraw urzędowych,
– wstępne zapisy na bezpłatne studia dla kandydatów uchodźców z
Ukrainy, którzy chcieliby rozpocząć naukę w AWFiS w roku akademickim 2022/2023 w języku polskim na kierunkach: Wychowanie fizyczne, Sport, Turystyka i hotelarstwo, fizjoterapia, Kosmetologia, Terapia zajęciowa, Diagnostyka sportowa, Dietetyka w sporcie i rekreacji, Trener personalny i fitness, Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa lub angielskim na kierunkach: Wychowanie fizyczne, Sport (II stopień), Turystyka i hotelarstwo, Terapia zajęciowa oraz Kosmetologia.

– bezpłatne kontynuowanie studiów studentom uchodźcom z Ukrainy
kierunków: Wychowanie fizyczne, Sport, Turystyka i rekreacja, fizjoterapia,
kosmetologia, terapia zajęciowa posiadający status uchodźcy lub Kartę Polaka.
Deklarujemy stworzenie grup specjalistycznych lub umożliwienie indywidualnego toku studiowania (kwestie pootwierania efektów uczenia się będziemy regulować indywidualnie),

– specjalny fundusz zapomogowy dla 20 studentów uchodźców z
Ukrainy, którzy podejmą studia na naszej uczelni,
– tymczasowa praca w semestrze dla 10 profesorów z Ukrainy
wykładających językiem polskim lub angielskim w zakresie nauk o zdrowiu,

– odbycie staży naukowych dla 10 doktorów i doktorantów, którym
umożliwimy prowadzenie odpłatnych zajęć na studiach, studiach podyplomowych i
innych formach kształcenia.

Szczegółowych informacji dot. zasad podejmowania kandydatów na studentów,
kontynuowania studiów, pracy i staży naukowych dla wykładowców i doktorantów oraz
oferowanego kursu/kursów języka polskiego udziela:

Biuro Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. K. Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
tel. +48 58 55 47 233; +48 511 176 938 p. 110
joanna.pietrzak@awf.gda.pl
marcin.bialas@awf.gda .pl

Zobacz również: