poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Gdańsk ponawia przetarg na uporządkowanie węzła we Wrzeszczu

Dłużej poczekamy na rozstrzygnięcie w sprawie budowy węzła integracyjnego przy stacji Gdańsk Wrzeszcz. Ze względów formalnych miasto musiało na nowo rozpisać przetarg. W pierwszej kolejności roboty miałyby dotyczyć rowerzystów i zaplecza technicznego dla kierowców autobusów. Wśród zapowiedzi przebudowy węzła jest także doprowadzenie w ten rejon linii tramwajowej.

Pierwszy przetarg nie zakończył się rozstrzygnięciem, gdyż miastu zabrakło czasu na opublikowanie zmian w zamówieniu na platformie zakupowej, przez co konieczne było anulowanie postępowania. – Zamawiający przekazał sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Urząd Publikacji Unii Europejskiej odmówił publikacji sprostowania ogłoszenia w pierwotnie określonym terminie. Zamawiający nie jest obecnie w stanie przedłużyć terminu składania i otwarcia ofert ani dokonać zmiany warunku udziału w postepowaniu – wyjaśnili urzędnicy. Przetarg z dniem 29 czerwca unieważniono.

Węzeł przy stacji po nowemu

Długo nie trzeba było czekać na ponowne rozpisanie zamówienia. W planach jest budowa dwukondygnacyjnego parkingu rowerowego na min. 500 miejsc. W obiekcie znaleźć ma się również zaplecze socjalne dla kierowców autobusów pobliskiej pętli. Parking powstanie w miejscu istniejącego pawilonu socjalnego dla pracowników pętli autobusowej. Nowy – prostokątny – obiekt będzie miał prawie 800 m kw., a dach zostanie pokryty zielenią.

Przewidziano 3 miejsca postojowe w systemie Kiss&Ride w formie wydzielonej zatoki postojowej. Skrzyżowanie w tym miejscu ulic Lendziona i Dmowskiego zaprojektowano jako mini rondo o wyspie centralnej średnicy 3,0 m. W okolicy dworca przewidziano także dwa miejsca postojowe dla taksówek.

W ramach zadania wymienione będą trzy tablice systemu informacji pasażerskiej na stanowiskach autobusowych. Wykonawca ustawi nowe dwie ławki i przeprowadzi nasadzenia zieleni – drzew, krzewów oraz trawników. Miasto wystartowało już z nowym postępowaniem, którego przedmiotem jest „Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz”. Pod tą szumną nazwą kryje się zagospodarowanie przestrzeni wokół stacji Gdańsk Wrzeszcz od strony ul. Dmowskiego. Na zmianach zyskają przede wszystkim rowerzyści.

W planach jest budowa dwukondygnacyjnego parkingu rowerowego na min. 500 miejsc. W obiekcie znaleźć ma się również zaplecze socjalne dla kierowców autobusów pobliskiej pętli. Parking powstanie w miejscu istniejącego pawilonu socjalnego dla pracowników pętli autobusowej. Nowy – prostokątny – obiekt będzie miał prawie 800 m kw., a dach zostanie pokryty zielenią.

Przewidziano 3 miejsca postojowe w systemie Kiss&Ride w formie wydzielonej zatoki postojowej. Skrzyżowanie w tym miejscu ulic Lendziona i Dmowskiego zaprojektowano jako mini rondo o wyspie centralnej średnicy 3,0 m. W okolicy dworca przewidziano także dwa miejsca postojowe dla taksówek.

W ramach zadania wymienione będą trzy tablice systemu informacji pasażerskiej na stanowiskach autobusowych. Wykonawca ustawi nowe dwie ławki i przeprowadzi nasadzenia zieleni – drzew, krzewów oraz trawników.
Składanie ofert w przetargu ustalono tym razem do 5 sierpnia. Wybór oferty nastąpi po analizie ceny (60 proc.) oraz przedłużenia minimalnego okresu gwarancji (40 proc.). Termin realizacji zadania określono na ok. 11 miesięcy.

Doprowadzą tramwaj pod stację Wrzeszcz

Warto przypomnieć, że wspomniany rejon już zmienia się za sprawą kolejarzy z PKP SA. Spółka jest w trakcie przebudowy dworca. Umowę na prace podpisano w lipcu zeszłego roku. Zasadnicze roboty rozpoczęły się natomiast trzy miesiące temu. Najbardziej widoczna będzie zmiana wyglądu zewnętrznego dworca. W miejsce rozproszonych dobudówek obiekt zyska jedną spójną bryłę. Elewacja zostanie wykonana ze stali i szkła. Architekturę nowej bryły dworca podkreśli iluminacja. Zieleń zaprojektowano również na dachu budynku, gdzie zajmie ona prawie 400 mkw.

Własne plany do głębszego zagospodarowania rejonu przed dworcem ma także miasto. W trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest trasa tramwajowa Gdańsk Południe – Wrzeszcz (nazywana potocznie Nową Politechniczną). Według koncepcji to nowa linia, która ma połączyć górny i dolny taras Gdańska. Trasa drogi częściowo przebiegać będzie przez tereny obecnie niezagospodarowane, a także w śladzie istniejących dróg.

Dwutorowa linia tramwajowa, dla której wydano już decyzję środowiskową, miałaby się rozpoczynać od skrzyżowania ul. Jaśkowa Dolina z ul. Rakoczego, dalej ulicami Jaśkowa Dolina i Wileńską. Projekt ma uwzględnić poprowadzenie tramwaju 350-metrowym tunelem wzdłuż ul. Wileńskiej, w okolicy ul. Migowskiej i Morenowej. Według założeń koncepcyjnych, tramwaj ma biec dalej obok ul. Sobieskiego i nieistniejącą jeszcze ulicą, nazwaną roboczo Nową Politechniczną. W al. Grunwaldzką tramwaj powinien włączyć się z ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. Trasa miałby się zakończyć na ul. Grunwaldzkiej.

Pierwotnie miejscy urzędnicy nie dostrzegali konieczności budowy 300-metrowego odcinka torowiska od ul. Grunwaldzkiej do dworca we Wrzeszczu. Teraz okazuje się, że ten jeden z głównych celów codziennych podróży mieszkańców z Piecek i Migowa oraz południowych dzielnic, został wreszcie uwzględniony w planach Gdańska. Miasto postanowiło przedłużyć projektowane torowisko przez ulicę Klonową do obecnej pętli autobusowej. Byłaby to również okazja do uporządkowania otoczenia, zmiany usytuowania peronów autobusowych równolegle do dworca oraz stworzenie przyjaznej i zielonej przestrzeni ogólnodostępnej. Warunkiem realizacji inwestycji jest jednak pozyskanie dofinansowania, jednak już teraz trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego pomysłu.

Zobacz również: