poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Marszałek Struk po rozmowach z przedstawicielami Wietnamu i Chin

foto/ Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk spotkał się z konsulem generalnym Chin w Gdańsku Fan Xiandong. Poruszone zostały między innymi tematy związane ze współpracą handlową, nowych technologiach w transporcie, a także o pomorskim bursztynie, którym jest zainteresowana coraz liczniejsza i zamożniejsza chińska klasa średnia.

W spotkaniu, które odbyło się 18 sierpnia 2021 r. oprócz konsula, udział wzięli Shen Zhenchun – konsul ds. administracji, Monika Pochroń-Frankowska – zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa ds. współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej UMWP oraz Katarzyna Matuszak-Dzierżyńska – dyrektor działu rozwoju przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza.

Współpraca gospodarcza

Podczas spotkania rozmawiano o rosnącym znaczeniu współpracy gospodarczej Chin z Unią Europejską i wschodnią częścią Europy. Konsul Fan Xiaodong zauważył, że w ciągu ostatnich 5 lat wymiana handlowa Chin i Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła aż dwukrotnie. Szczególnie istotnymi produktami wymiany są środki medyczne, artykuły rolno-spożywcze i technologia. Marszałek Struk podkreślił chęć współpracy w kwestii cyfryzacji sterowania ruchem pomorskiej kolei oraz rozwoju technologii medycznych.

Pomorska kultura i bursztyn w Chinach

Współpraca kulturalna stanowi niezwykle ważny element w relacjach Chin z partnerami. Dlatego jednym z kluczowych obszarów dalszej współpracy województwa pomorskiego ma być promowanie pomorskiego dziedzictwa kulturowego w Chinach i zachęcanie chińskich turystów do odwiedzania naszego województwa. Według Chińczyków, bursztyn niesie poczucie harmonii, którą należy podkreślać i promować. Konsul Fan Xiaodong zapoznał się z sukcesem wystawy „Piękno zatrzymane w czasie”, poświęconej polskiej biżuterii z bursztynu, którą można było zobaczyć w chińskim Muzeum Narodowym w prowincji Yunnan w Kuming. Na wystawie prezentowane są m.in.  przekazane przez marszałka Struka stroje i wycinaki kaszubskie. We wrześniu ekspozycja zostanie przeniesiona do Chongqing, drugiego co do wielkości miasta Kotliny Syczuańskiej. Omawiano również możliwości zorganizowania wspólnego festiwalu kulturalnego, szczególnie odnoszącego się do tradycji w ubiorze, biżuterii i pomorskiej kulturze, oraz udział województwa pomorskiego w Expo w Szanghaju.

Rozkwit chińskiej klasy średniej

Konsul generalny podkreślił rolę, jaką w rozwoju gospodarczym Chin odgrywa klasa średnia. Jest to niezwykle pracowita, liczna, ale też wymagająca grupa społeczna – liczy około 400 mln osób, w najbliższych latach prognozuje się, że wzrośnie nawet do 600 mln osób. Jej przedstawiciele chcą najwyższej jakości produktów importowanych, coraz częściej podróżują do Europy i doceniają współczesny nurt otwartości Chin na świat. Marszałek Struk ponownie zaprosił obywateli Chin do odwiedzania naszego regionu i obiecał wsparcie pomorskich przedsiębiorstw w rozwoju ofert skierowanych do klienta i turysty chińskiego.

To nie jedyna rozmowa marszałka z przedstawicielami gospodarek azjatyckich. Tydzień wcześniej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego gościł ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce Nguyen Hung. Podczas spotkania z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem poruszone zostały kwestie związane z gospodarką morską oraz turystyką. Ważnym punktem rozmowy były zagadnienia związane z transformację energetyczną w Wietnamie i na Pomorzu oraz z zatrudnieniem obywateli Wietnamu na Pomorzu.

Była to pierwsza wizyta Ambasadora Wietnamu na Pomorzu.

Wielki rynek

Położony na Dalekim Wschodzie Wietnam otwiera się na współpracę z krajami europejskimi. Warto pamiętać, że kraj ten jest już drugim co do wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej z krajów Azji Południowo-Wschodniej. Już od 2022 roku pomiędzy UE w Wietnamem obowiązywać będzie traktat o wolnym handlu. Zakłada on redukcję ceł nawet o 99 proc. Wietnam to jednocześnie bardzo perspektywiczny rynek dla pomorskich przedsiębiorców. Zarówno, jeśli chodzi o eksport towarów spożywczych, jak i współpracę w turystyce czy gospodarce morskiej.

Łączy nas morze

O wzajemnych kontaktach gospodarczych rozmawiali 30 lipca 2020 r. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz ambasador Wietnamu w Polsce Nguen Hung i pierwsza sekretarz ambasady Nguyen Thi Xuan Thu. Obie strony szczególną uwagę poświęciły sprawom związanym z gospodarką morską. Ambasador i zwrócił uwagę na potencjał swojego kraju: długą linię brzegową (dostęp do morza) oraz żyzność gleb, które dają możliwość rozwoju przemysłu rolnego i morskiego. Jak zauważył marszałek Struk,  prowadzona jest wymiana gospodarcza drogą morską z Chinami przez Koreę Południową, ale możliwe byłoby jej rozszerzenie również na Wietnam. Pomorskie porty stanowią „okno na całą Europę Środkowo-Wschodnią”.

Rozmowy o współpracy

Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania była turystyka. Ambasador Wietnamu podkreślił zainteresowanie swoich rodaków rejonem Morza Bałtyckiego. Zaprosił także pomorskie organizacje turystyczne do udziału w dorocznych targach branżowych w Wietnamie. Rozważana była możliwość zorganizowania pomorskiej misji gospodarczej w tym rejonie Azji. Ambasador Wietnamu był również zainteresowany pomorskimi doświadczeniami w transformacji energetycznej. Szybko rozwijający się Wietnam, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie obywateli na energię elektryczną, jest zainteresowany rozwojem energii fotowoltaicznej i off-shore.

 Zaproszenie dla pracodawców

Istotną dla obu stron kwestią były zagadnienia związane z zatrudnianiem na Pomorzu obywateli Wietnamu. Trzeba bowiem pamiętać, że w województwie pomorskim, jak i w całej Polsce, corocznie spada liczba potencjalnych pracowników (w skali kraju około 350 tysięcy osób), dlatego rośnie zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy. Lukę na rynku pracy mogą pomóc zapełnić pracownicy z Wietnamu. Na zagranicznych pracowników czekają oferty pracy między innymi w budownictwie produkcji czy spedycji. W odpowiedzi na słowa marszałka Struka, ambasador Nguyen Hung zaprosił pomorskich pracodawców do bezpośredniego kontaktu z Ambasadą Socjalistycznej Republiki Wietnamu w celu wsparcia ich w poszukiwaniu pracowników.

Zobacz również: