niedziela, 25 lutego, 2024

PKN ORLEN i Grupa LOTOS coraz bliżej fuzji

Fot. Karolina Misztal/REPORTER
PKN ORLEN i Grupa LOTOS uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku Grupy LOTOS do PKN ORLEN. W zamian za akcje Grupy LOTOS akcjonariusze gdańskiej spółki otrzymają akcje powiększonego PKN ORLEN. 

Zgodnie z planem połączenia, akcjonariuszom Grupy LOTOS zostaną wydane akcje połączeniowe w stosunku: 1,075 (akcje PKN ORLEN) : 1 (akcje Grupy LOTOS). To oznacza, że w zamian za jedną akcję Grupy LOTOS jej akcjonariusze otrzymają 1,075 akcji PKN ORLEN.

Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i jego wpływ na rozwój gospodarczy traktujemy priorytetowo. Dlatego tworzymy silny, zintegrowany koncern, o zdywersyfikowanych przychodach, odporny na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przejęć realizowanych przez Grupę ORLEN, zamierzamy zwiększać wartość połączonej Grupy LOTOS, wykorzystując mocne strony obydwu podmiotów – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Połączony koncern, utworzony z aktywów PKN ORLEN, Grupy Energa, Grupy LOTOS, i PGNiG, będzie największą spółką Europy Środkowo-Wschodniej, zdolną do stawienia czoła wyzwaniom transformacji energetycznej i realizacji najbardziej ambitnych inwestycji – czytamy w komunikacie PKN ORLEN.

Połączony koncern w perspektywie 2030 roku miałby stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie. Kolejnym obszarem strategicznego rozwoju połączonego koncernu będzie energetyka, w tym realizacja inwestycji w nisko- i zeroemisyjną energetykę. Według planów połączony koncern ma być liderem w obszarze energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej energetyki gazowej oraz docelowo małej energetyki jądrowej.

Zobacz również: