poniedziałek, 4 grudnia, 2023

PKN Orlen zainwestuje 2 miliardy złotych w Gdańsku

fot. Orlen

PKN Orlen zapowiada budowę terminala do obsługi jednostek morskich, który umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów i budowę – związanej z terminalem – instalacji Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO). Uruchomienie obu inwestycji zlokalizowanych w Gdańsku i wartych łącznie 2 mld zł zaplanowano do połowy 2025 roku – poinformował PKN Orlen w komunikacie.

Projekt obejmuje budowę nabrzeża przeładunkowego do obsługi jednostek morskich o długości do 130 m, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 m i szerokości do 17,6 m. W ramach prac zaplanowano m.in. wykonanie nabrzeża wraz z dwoma stanowiskami przeładunkowymi służącymi do obsługi zbiornikowców oraz niezbędnej infrastruktury tj. m.in.: budynków, rurociągów, stalowych estakad, infrastruktury podziemnej i pomocniczej łączącej terminal z rafinerią w Gdańsku.

– Przeznaczamy 2 mld złotych na inwestycje, które zwiększą opłacalność przerobu ropy naftowej rafinerii, a także wzmocnią bezpieczeństwo dostaw produktów. Inwestując we własną infrastrukturę, zwiększamy naszą niezależność od partnerów zewnętrznych, a tym samym generujemy znaczące oszczędności w obszarze logistyki. Co ważne, wykorzystujemy przy tym potencjał lokalnych firm, które na nasze zlecenie będą pracowały przy tym projekcie – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Docelowe moce przeładunkowe morskiego terminala zlokalizowanego na Martwej Wiśle w kolejnych latach mogą wynieść nawet do 2 mln ton produktów rocznie. Realizacja inwestycji poprawić ma rentowność i bezpieczeństwo dostaw biokomponentów do produkcji paliw oraz transportu produktów powstających w rafinerii.

Dzięki instalacji HBO poprawi się ekonomika przerobu ropy naftowej. Instalacja ma produkować rocznie ponad 400 tys. ton olejów oraz kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych. Instalacja HBO w gdańskiej rafinerii umożliwić ma produkcję wysokiej jakości olejów – informuje spółka.

Zobacz również: