sobota, 30 września, 2023

Pomorski rynek pracy w 2021 roku

foto/pixbay

Pomimo trwającej już drugi rok pandemii pomorski rynek pracy radzi sobie całkiem dobrze. Przybyło nowych miejsc pracy, nieznacznie spadło bezrobocie i wzrasta liczba zarejestrowanych firm. Do tego coraz licznej na Pomorze przybywają obcokrajowcy, którzy swoją przyszłość zawodową chcą związać z naszym regionem. Oto pięć najciekawszych danych opisujących rynek pracy w minionym roku.

Ostatnie lata przed pandemią były okresem systematycznie poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. Pandemia odcisnęła swoje piętno na wielu dziedzinach życia. Jak wygląda sytuacja w województwie pomorskim?

Pomorzanie pracują i kształcą się

Mieszkańcy Pomorza to jedna z najbardziej aktywnych zawodowo populacji w Polsce. Ponad połowa mieszkańców w wieku od 15 do 89 lat jest aktywna zawodowo. Dane z drugiego kwartału pokazują, że Pomorze jest na trzecim miejscu w kraju pod względem aktywności zawodowej mieszkańców. Oznacza to, że Pomorzanie chcą się rozwijać i swoje drogi kariery na lokalnym runku pracy. W 2021 r. wzrosła liczba ofert pracy. W statystykach widać odbicie się rynku pracy po pandemicznym lockdownie w 2020 r. Na koniec sierpnia ofert pracy było 68 tys. To o 30 proc. więcej niż w 2019 r.

Pomorscy przedsiębiorcy chcą zatrudniać przede wszystkim specjalistów, programistów, doradców klienta, ale również kierowców, pracowników logistyki oraz budowlańców.

Gdzie pracujemy i ile zarabiamy

Większość zatrudnionych Pomorzan, bo ok. 93 proc. pracuje na pełen etat. Najwięcej pracowników jest w sektorze usług. To około 61 proc. pracujących. W przemyśle i handlu pracuje ok. 32 proc. osób. Najmniej, bo ok. 5 proc. zatrudnionych jest w rolnictwie.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w drugim półroczu 2021 r. wynosiło 5977 zł. To o ponad 460 zł więcej niż w 2020 r. W sierpniu 2021 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła 52 tys. Oznacza to, że bezrobocie wzrosło o ok. 27 proc. w stosunku do 2019 r. Na szczęście, biorąc pod uwagę pandemię i spowolnienie gospodarcze, należy zaznaczyć, że wzrost bezrobocia nie był znaczący.

Migracje nam sprzyjają

Według najnowszych danych Pomorzanie są najmłodszą populacją regionalną w Polsce. W ciągu ostatnich lat województwo pomorskie było jednym z nielicznych, gdzie rodziło się więcej mieszkańców niż umierało. Niestety pandemia ten trend zahamowała. Trzeba jednak pamiętać, że Pomorze jest bardzo atrakcyjnym miejscem do osiedlania się. Saldo migracji wynosi 1,7. Oznacza to, że więcej osób się zameldowało w Pomorskiem niż wymeldowało. Spośród polskich regionów pomorskie przegrywa jedynie z województwem mazowieckim.

Warto dodać, że sporą grupę nowych mieszkańców Pomorza stanowią obcokrajowcy.

Cudzoziemcy na Pomorzu wciąż potrzebni

W 2021 r. wzrosła liczba cudzoziemców, którzy pracują na Pomorzu. Wydanych zostało o ponad 32 proc. więcej pozwoleń niż w 2019 r. Tylko do końca sierpnia wydanych został ponad 117 tys. pozwoleń na pracę. – Pracodawcy złożyli 93 tysiące oświadczeń o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy.

W zdecydowanej większości z pracodawcami podpisują oni umowy zlecenia. Cały czas rośnie również liczba wydawanych zezwoleń na pracę długoterminową. Warto dodać, że obcokrajowcy na Pomorzu coraz chętniej startują z własnymi biznesami. W ciągu 8 miesięcy 2021 r. liczba firm zakładanych przez obcokrajowców wzrosła o ok. 6 proc.

Wzrosła także liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ramach systemu emerytalno-rentowego.

Tarcza antykryzysowa

Czas pandemii był, i dalej jest trudnym okresem dla przedsiębiorców. Działania pomorskich urzędów pracy koncentrowały się na zapewnieniu pomocy oraz przekazywaniu im wsparcia antykryzysowego. Od kwietnia 2020 r. do końca września 2021 Wojewódzki Urząd Pracy przekazał łącznie 795 mln zł. Pomocą zostało objęte ponad 6 proc. firm w regionie. Dzięki temu, że wsparcie udało się sprawnie przekazać, bezrobocie w regionie nie wzrosło znacząco – wyjaśnia dyrektor Jezierska.

Najczęściej ze wsparcia korzystały firmy z branży gastronomicznej, handlowej i turystycznej.

Zobacz również: