środa, 29 listopada, 2023

Pomorskie szkoły zawodowe mają coraz więcej uczniów

Pomorskie „branżówki” kształcą w zawodach dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Przykładem jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, które przygotowuje przyszłych techników elektryków, elektroników, ale też stolarzy i lakierników. W tym roku szkolnym zainteresowanie zawodami jest bardzo duże. Otwarty została też nowy budynek dydaktyczny w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie powstało w 2013 r. Składa się ze szkoły technicznej, która kształci w branżach: elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, budowlanej, motoryzacyjnej, mechanicznej i drzewno-meblarskiej. Szkoła współpracuje z przedsiębiorstwami, w których uczniowie odbywają praktyki.

„Branżówki” przyciągają

Obecnie szkoły branżowe przyciągają coraz więcej młodych ludzi.

– Młodzież, która chce się uczyć i jest też nastawiona na pracę, ma dużo zajęć praktycznych i praktyk. Po szkole uczniowie mają konkretny zawód, ale mogą kształcić się dalej – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Co ważne staramy się rozwijać specjalizacje, które odpowiadają rozwijającym się branżom i kształcić na potrzeby rynku pracy. Ale najpierw była tytaniczna praca, rozmowy z pracodawcami i różnymi grupami branżowymi, aby stworzyć model szkolnictwa zawodowego dla naszego regionu – zaznacza dyrektor Krawiec.

Konieczna jest też współpraca ze szkołami wyższymi i instytucjami rynku pracy. I tak powstała sieć szkół zawodowych, w tym centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Dzięki funduszom unijnym rewolucja w szkolnictwie zawodowym będzie szła do przodu.

– To duże przedsięwzięcie strategiczne realizowane przez samorząd województwa pomorskiego – podkreśla Krawiec.

Świetnym przykładem jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. To bardzo dobrze wyposażona szkoła, która kształci na konkretnych kierunkach i przyciąga coraz więcej chętnych. Tak samo jak szkoła niepubliczna w Wejherowie.

Kształcą się w 21 zawodach

Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie kształci w branżowej szkole I stopnia w zawodach typowo rzemieślniczych m.in.: ślusarz, stolarz, mechanik, murarz, piekarz, cukiernik i fryzjer. Nauka odbywa się w systemie dualnym tzn. uczniowie, poza nauką, są pracownikami młodocianymi zatrudnionymi u przedsiębiorców zrzeszonych w cechu. Organem prowadzącym szkołę jest właśnie Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie. Projekt w zakresie szkolnictwa zawodowego dofinansowany został ze środków unijnych. Wsparcie w wysokości ponad 10 mln zł pozwoliło podnieść jakość edukacji poprzez kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, a także dodatkowe staże u pracodawców. Powstał budynek dydaktyczny wyposażany w nowoczesne pracownie ślusarska, stolarską i budowlaną. W Wejherowie młodzież może kształcić się w sumie w 21 zawodach.

Najpopularniejsze kierunki

Z kolei w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie roku szkolnym 2022/2023 odbył się nabór do dwóch klas na poziomie technikum i czterech klas na poziomie BSIS (branżowa szkoła I stopnia – przyp. red.).

 –  Największym zainteresowaniem wśród kandydatów do technikum cieszył się technik mechatronik, a do szkoły branżowej mechanik  pojazdów samochodowych i mechatronik – mówi Dariusz Wichowski, dyrektor CKZiU w Kwidzynie. – Mamy pracownie: elektroniczną, elektryczną, mechatroniczną, energii odnawialnej, stolarską, budowlaną i mechaniki pojazdów samochodowych – wymienia dyrektor szkoły.

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie mają lekcje z programowania i obsługi obrabiarki sterowanej numerycznie. Co ważne, szkoła ma podpisane umowy o współpracy z największymi lokalnymi zakładami pracy.: MM Group, Lacroix Electronics Kwidzyn, Jabil, Tor-Pal i KBR Poland. Współpracuje też z wieloma mniejszymi pracodawcami nie tylko z powiatu kwidzyńskiego np. z Flex z Tczewa. W tych firmach uczniowie mają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Modelowa szkoła

W CKZiU jest w czym wybierać. Szkoła kształci m.in. w zawodach takich jak: technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz stolarz. Prowadzi też klasy wielozawodowe, w których uczniowie (pracownicy młodociani) mają możliwość zdobycia kwalifikacji w zawodach.: blacharz samochodowy czy lakiernik.
Szkoła od 6 lat wraz z firmami organizuje konkursy dla uczniów ponadpodstawowych szkół technicznych oraz szkół podstawowych powiatu kwidzyńskiego. Sponsorami nagród są zakłady pracy, a pula wygranych wynosi ok. 20 tys. zł.
W ramach programu Erasmus+, uczniowie mogą wyjeżdżać na praktyki zawodowe do hiszpańskiej Sewilli. Warto podkreślić, że szkoła osiąga też dobre wyniki w kształceniu ogólnym. Potwierdzają to tegoroczne wyniki matur, w których Technikum nr 3, wchodzące w skład CKZiU w Kwidzynie, osiągnęło najlepszą zdawalność w powiecie kwidzyńskim wśród techników, wyższą od wyników w województwie i kraju.

info/pomorskie.eu

Zobacz również: