czwartek, 18 kwietnia, 2024

Pomorskie wesprze dzieci i młodzież z placówek opiekuńczych

foto/pixabay

Środki trafią do 94 instytucji. Granty na wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu pandemii dostaną m.in.: powiaty, gminy i organizacje pozarządowe z województwa pomorskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na terapię rodzinną oraz zajęciową, sprzęt komputerowy, rehabilitację i urządzenia do dekontaminacji.

Projekt samorządu województwa Pomorskie dzieciom jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO.

Co to za projekt?

Celem projektu Pomorskie dzieciom jest złagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r., a na granty przeznaczono 18 mln zł z funduszy unijnych. Do tej pory wydano prawie 14 mln zł.

Z pomocy ma skorzystać dokładnie 2515 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych. Będą też realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania np. rehabilitacja. Z pomocy ma też skorzystać 639 pracowników placówek oraz rodziny zastępcze i pracownicy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Będą oni mogli np. uczestniczyć w szkoleniach czy warsztatach dotyczących przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom czy konfliktom w rodzinach zastępczych.

Kto i na co przeznaczy środki?

W I turze konkursu grantowego wybrano 94 podmioty, które uzyskają pomoc finansową w wysokości prawie 14 mln zł. Instytucje dostaną od kilkudziesięciu tysięcy do ponad miliona złotych. Beneficjentami konkursu są m.in. jednostki samorządu terytorialnego jak np.: powiat tczewski, słupski i kwidzyński, gminy np. Gdańsk i Sopot, organizacje pozarządowe np. Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca z Gdyni i Fundacja Hospicyjna z Gdańska.

– W ramach otrzymanych środków hospicja będą mogły kupić m.in.:  urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń, lampy bakteriobójcze, maski, rękawice czy płyny dezynfekcyjne – wyjaśnia Kinga Mrycik.

Ponadto, przebywający w rodzinach zastępczych czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych dostaną np.: laptopy, tablety, mikrofony i słuchawki. Opiekunowie i podopieczni skorzystają z pomocy psychologa, terapeuty i psychiatry. Będą uczestniczyć w mediacjach, warsztatach terapii rodzinnej i zajęciowej czy skorzystają z pomocy fizjoterapeuty. Jak dodaje Myrcik już wkrótce, w ramach II tury konkurs, kolejni grantobiorcy uzyskają środki, które będą musieli wydać do 31 marca 2023 r.

Zobacz również: