niedziela, 14 lipca, 2024

Rusza kolejna edycja programu Praca dla Pomorzan

Nawet 860 osób z Pomorza będzie mogło podnieść kwalifikacje i zwiększyć szansę na dobrą pracę. Rozpoczyna się kolejna, piąta już edycja programu Praca dla Pomorzan. W tej edycji do programu samorząd zaprosił również uchodźców z Ukrainy.

Koordynatorem programu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Program Praca dla Pomorzan to odpowiedź na potrzeby pomorskiego rynku pracy.

– To odpowiedź na coraz większy niedobór pracowników i problemy pracodawców z zatrudnieniem wykfalifikowanych pracowników z różnych branż – zaznacza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Warto dodać, że program ma elastyczny charakter i dostosowywany jest do aktualnej sytuacji gospodarczej czy społecznej. – Rok temu program pozwolił na wsparcie osób tracących zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 – dodaje marszałek.

W tegorocznej edycji w programie będą mogli uczestniczyć uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do naszego regionu. Na realizację Pracy dla Pomorzan samorząd województwa przeznaczył 10 mln zł.

W tegorocznej edycji programu szanse na podniesienie swoich kompetencji zdobycie doświadczenia zawodowego lub znalezienie pracy uzyska 859 osób. Będą to przede wszystkim osoby z obszarów wiejskich w wieku 30-50 lat. Ale co istotne w programie będą mogli wziąć udział obywatele Ukrainy przebywający na Pomorzu.

– W tym roku mamy do czynienia z nowym wyzwaniem, jakim jest pomoc uchodźcom z Ukrainy w podjęciu legalnej pracy. Dlatego w ramach projektu powiatowe urzędy pracy będą mogły wspierać ich aktywizację zawodową oraz pomóc im w odnalezieniu się na polskim rynku pracy – mówi marszałek Struk.

Jak zapowiadają przedstawiciele WUP, powiatowe urzędy pracy już się przygotowują do realizacji tego zadania.

To już piata edycja programu. Od 2018 r. samorząd województwa pomorskiego przeznaczył na jego realizację łącznie 24 mln zł. Wzięło w nim udział ponad 3 tys. osób, z czego ponad 2,5 tys. uczestników albo znalazło pracę, albo założyło własną działalność gospodarczą.

Dodatkowe informacje o programie na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zobacz również: