piątek, 29 września, 2023

Specjalny punkt wsparcia dla Ukraińców poszukujących pracy już działa

foto/WUP

Obywatele Ukrainy, zainteresowani poszukiwaniem pracy i podjęciem zatrudnienia w województwie pomorskim, mogą liczyć na wsparcie specjalistów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W punkcie przy u. Żabi Kruk 16 w Gdańsku otrzymają niezbędną pomoc.

Uchodźcy z Ukrainy będą poszukiwać pracy. Poradnictwo zawodowe i poszukiwanie pracy to planowanie przyszłości, następny krok po udzieleniu uchodźcom pilnej pomocy kryzysowej. Wojewódzki Urząd Pracy oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych rozpoczynają usługi doradztwa zawodowego i prawnego dedykowane uchodźcom z Ukrainy.

– Szukający pracy, dowiedzą się, gdzie i jak znaleźć najlepszą ofertę – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – Z każdym przeprowadzamy wywiad na temat kwalifikacji, badamy, jakie ma predyspozycje, pomagamy w określeniu kierunków rozwoju zawodowego i na tej podstawie sporządzamy CV. Przygotowujemy też do rozmowy z pracodawcą i kierujemy po konkretne oferty do powiatowych urzędów pracy – zaznacza Żmudzińska.

Punkt przy Żabim Kruku 16 w Gdańsku mieści się w Centrum Informacji i Planowania Kariery WUP. Od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 można przyjść i porozmawiać o rynku pracy, swoich kompetencjach, przygotować CV, dostać ofertę pracy oraz skorzystać z poradnictwa prawnego związanego z zatrudnieniem. Zapewnione jest też tłumaczenie we współpracy z wolontariuszami – studentami Uniwersytetu Gdańskiego.

info/pomorskie.ue

Zobacz również: