wtorek, 16 lipca, 2024

Sukces gdańskich lekarzy. Przyspieszą leczenie zakażenia kości

PHOTO: EAST NEWS/LEHTIKUVA

Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) otrzymali patent na wynalazek o nazwie: „Kompozycja farmaceutyczna do implantacji tkanki kostnej, sposób jej otrzymywania oraz zastosowanie do wytworzenia implantu do użycia do leczenia tkanki kostnej”. Pozwoli on skuteczniej leczyć zakażenia kości.

Przedmiotem wynalazku prof. dr hab. Magdalena Prokopowicz oraz dr Adrian Szewczyk z Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej GUMed jest „nowy skład kompozycji farmaceutycznej i sposób jego wytwarzania na bazie mezoporowatego materiału krzemionkowego z zaadsorbowaną substancją leczniczą i proszku pochodzenia żelowego o potencjale mineralizacyjnym, służących do otrzymywania stałych postaci leku do potencjalnego leczenia i regeneracji tkanki kostnej”.

Jak podkreślają naukowcy, choroby układu kostnego takie jak osteoporoza, zapalenie kości i szpiku oraz nowotwory kości stanowią poważny, choć dotychczas medialnie niezauważany, problem w systemie opieki zdrowotnej. W 2000 roku odnotowano około 9 mln złamań osteoporetycznych, a na przestrzeni ostatnich 40 lat zachorowalność na zapalenie kości i szpiku wzrosła trzykrotnie.

Zmiany martwicze w obrębie tkanki kostnej powstałe w wyniku postępującego zakażenia bakteryjnego możliwe są do zaobserwowania w badaniu rentgenowskim dopiero, gdy 50-75% macierzy kostnej ulegnie zniszczeniu. W praktyce klinicznej przewlekłe stany zapalne kości i szpiku kostnego wywołane zakażeniem bakteryjnym lub pierwotnym nowotworem kości leczy się wykonując zabieg chirurgiczny z jednoczesnym wdrażaniem antybiotykoterapii i/lub chemioterapii.

Dlatego też coraz częściej zwraca się uwagę na nowoczesną terapię związaną z dostarczeniem substancji leczniczej bezpośrednio do tkanki kostnej za pomocą np. implantowanych nośników leku. Rozwiązanie gdańskich naukowców to lek w postaci dwufunkcyjnej o działaniu przeciwbakteryjnym i wspomagającym regenerację tkanki kostnej.

Zobacz również: