środa, 27 września, 2023

Uczą się w Gdańsku po hiszpańsku

foto/XV LO w Gdańsku

Mówią po polsku równie biegle co po hiszpańsku. W gdańskim XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy uczniowie uczą się i zdają maturę po hiszpańsku.

Dwujęzyczna sekcja hiszpańska to profil, który powstał na mocy porozumienia Ministerstw Edukacji Hiszpanii i Polski. Uczniowie mają możliwość poznać język i kulturę Hiszpanii oraz zdać maturę dwujęzyczną (Título de Bachiller). Matura dwujęzyczna daje szansę na kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych w Hiszpanii i umożliwia uzyskanie na nie stypendiów, z czego chętnie korzysta wielu absolwentów. 

W jedynej tego rodzaju klasie na Pomorzu (w całej Polsce jest ich tylko 14) uczniowie realizują program liceum 5 – letniego. Naukę rozpoczynają od „zerówki”, gdzie dostają solidną porcję języka hiszpańskiego. Intensywna nauka języka w wymiarze 18 godzin tygodniowo pozwala już po pierwszym roku osiągnąć poziom A2-B1 umożliwiający swobodną komunikację w codziennym życiu. Klasę wstępną („zerówkę”) kończy egzamin z języka. Następnie uczniowie realizują program przewidziany dla liceum 4-letniego, który rozszerzony jest o przedmioty nauczane w języku hiszpańskim: literaturę oraz historię i geografię. Przedmioty te są nauczane przez hiszpańskich nauczycieli.

Intensywna i co najważniejsze skuteczna nauka języka jest wzbogacana o cały szereg dodatkowych wydarzeń, w których uczniowie aktywnie biorą udział. Sekcja hiszpańska tętni życiem przez cały rok. Klasy biorą udział w konkursach (m.in. konkurs wypracowań „Giner de los Rios”, konkurs filmów krótkometrażowych „Ele en corto”, konkurs szkolnych teatrów w języku hiszpańskim) i w projektach międzynarodowych. Dzięki bliskiej współpracy z Ambasadą Królestwa Hiszpanii młodzież brała udział m. in. w wyjazdach do Hiszpanii, w ramach projektu „Pueblos abandonados”, „Viajes educativos”, a nawet w wyprawie Ruta Quetzal do Ameryki Południowej.

Uczniowie uczestniczą w wymianach młodzieżowych z programu Erasmus+ oraz mają możliwość wyjechać do Hiszpanii na kursy językowe. Na co dzień nauce towarzyszą spotkania z ciekawymi ludźmi: np. z pisarką Nerea Riesco, wykładowcami iberystyki, wolontariuszami z Peru oraz konkursy wewnątrzszkolne (np. konkurs na najlepszą paellę). Nawet w dobie pandemii, mimo, że nauka odbywa się zdalnie cała kadra dba o to, by niezależnie od ograniczonych możliwości tempo życia sekcji hiszpańskiej nadal było utrzymane, m.in. odbywają się spotkania online z klasami o takim samym profilu ze Słowacji.

Ogromne zaangażowanie nauczycieli, uczniów oraz dyrekcji szkoły sprawia, że młodzi ludzie z sekcji hiszpańskiej przyswajają wiedzę i kulturę hiszpańską w zadziwiającym tempie, a szkoła przestaje być tylko obowiązkiem, ale jest też przyjemnością.

(Red) oprac. Dominika W. – uczennica klasy „0”

Zobacz również: